• El Ter serpenteja per múltiples meandres per aquesta comarca i canvia de direcció espectacularment, de nord-sud cap a l’est. En aquest tram destaquen les colònies industrials més rellevants del Ter: Borgonyà, Vila-seca..., que fan certa l’afirmació que el “Ter és un riu treballador”.
    És un territori propi de la muntanya mitjana, configurat per un important sector de la Serralada Transversal, representada per la serra de Milany i l’altiplà del Collsacabra i per la plana de Vic.
    Disposa d'un important nombre de places de turisme rural i càmpings i una concentració hotelera centrada en la capital, Vic, que té una àmplia i variada oferta històrica i cultural (Museu Episcopal de Vic).
    En aquest tram destaca la ciutat de Manlleu, on es poden trobar nombrosos testimonis de l’aprofitament del riu en un ric patrimoni cultural (Museu Industrial del Ter, resclosa de la Teula i canal industrial, turbina Fontaine...) .