• En aquest tram el Ter transcorre per l’àrea urbana de Girona, centre de serveis i amb un patrimoni monumental de gran interès. Destaquen les plantacions d’arbres de ribera a l’entorn del Ter (deveses) i les hortes.
    La ciutat de Girona és el centre d’atracció, amb un barri vell configurat per edificis històrics com la catedral, els Banys Àrabs i l’església de Sant Feliu i el conjunt que configura el Call Jueu, amb un dels centres d’interpretació més reconeguts internacionalment, anomenat Centre Bonastruch ça Porta. A Girona també es troben referents museístics com el Museu del Cinema i el Museu d’Art. La ciutat, que avui és un important centre turístic i comercial, s’ha convertit també en un referent cultural ja que és la seu de la Universitat, amb més de 16.000 alumnes.
    A l’entorn de Girona es localitzen poblacions molt vinculades als usos de l’aigua, amb un ampli patrimoni industrial, com Bescanó, Anglès, Amer o la Cellera de Ter, que han desenvolupat, a més, tota una sèrie de productes relacionats amb la fusta, com la torneria o els mobles.
    La ciutat de Girona agrupa la majoria d’hotels i pensions, mentre que les poblacions més petites dirigeixen la seva oferta cap a petits hostals i cases de turisme rural.