Interès:
Paisatgístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Ripoll
Comarca:
Ripollès
Descripció:

El passeig del Mestre Guich és una zona verda dins del nucli de població de Ripoll. La funció d'aquest espai és lúdica ja que s'hi pot anar a passejar, a observar ocells,... Pel que fa a la vegetació, a la llera del riu hi són presents el salze blanc, alguna sarga, balca i canya i, plantats al passeig hi ha avellaner, om i algun pollancre. Cal destacar la presència d'un avellaner amb un diàmetre d'uns 45 cm. 

Accés:
Està situat dins del municipi de Ripoll, al pas de la Ruta del Ter, entre el pont d'Olot i el pont del carrer Macià Bonaplata. Entremig dels dos ponts, hi ha la passera de La Lira.

Elements d'interès:
HÀBITAT: Sargars (de Salix purpureaS. elaeagnos...) i altres bosquines de ribera. VEGETACIÓ: salze blanc (Salix alba), sarga (Salix eleagnos), balca (Typha latifolia), canya (Arundo donax), avellaner (Corylus avellana), om (Ulmus minor) i pollancre (Populus nigra). AUS: ànec coll-verd (Anas platyrhynchos), bernat pescaire (Ardea cinerea), corb marí (Phalacrocorax carbo), el rossinyol bord (Cettia cetti). MAMÍFER: rata d'aigua (Arvicola sapidus). AMFIBI: gripau comú (Bufo spinosus).

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya.

Tram:
Alt

Curs fluvial:
Riu Ter

Espècies:
 • Avellaner
 • Pollancre
 • Bernat pescaire
 • Corb marí gros
 • Ànec collverd
 • Salze
 • Sarga
 • Canya
 • Om
 • Rossinyol bord
 • Rata d'aigua
 • Gripau comú