Interès:
Paisatgístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Sant Quirze de Besora
Comarca:
Osona
Descripció:

Tot seguint el meandre de l'Illa es troba un bosc de ribera ben constituït. La vegetació present està formada, a l'estrat arbori, per salze blanc, vern, pollancre i algun peu aïllat d'om. A l'estrat arbustiu hi predominen el sanguinyol, l'avellaner, l'ortiga i l'esbarzer. Cal destacar que el riu Ter en aquest punt presenta dos meandres molt tancats. Donada la presència d'una resclosa més avall, les aigües són tranquil·les. 

Accés:
Seguint la Ruta del Ter, passat el polígon industrial a la sortida de Sant Quirze de Besora, cal seguir la pista 1km amb vistes sobre el riu, i al desviament a mà dreta (indicat Meandre de l'Illa) baixar per la pista 150m. Des d'aquest punt, el bosc de ribera més ben conservat es troba a l'altre cantó del riu.

Elements d'interès:
HÀBITAT: Sargars (de Salix purpureaS. elaeagnos...) i altres bosquines de ribera. VEGETACIÓ: Salze blanc (Salix alba), vern (Alnus glutinosa), pollancre (Populus nigra), om (Ulmus minor), sanguinyol (Cornus sanguinea), avellaner (Corylus avellana), ortiga (Urtica spp.) i esbarzer (Rubus ulmifolius).

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) i 9340 Alzinars i carrascars.

Tram:
Mitjà-alt

Curs fluvial:
Riu Ter

Espècies:
  • Avellaner
  • Vern
  • Pollancre
  • Esbarzer
  • Sanguinyol
  • Salze
  • Om
  • Ortiga