Interès:
Hàbitat, paisatgístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Jafre
Comarca:
Baix Empordà
Descripció:

Les pinedes són molt presents com a vegetació forestal de les contrades de terra baixa mediterrània. Entre aquestes, la pineda de pi blanc és la més corrent. De vegetació arbòria en destaca el pi blanc i la presència esporàdica d'algun roure (Quercus humilis). L'estrat arbustiu està format per aladern (Phyllirea angustifolia), garric (Quercus coccifera), romaní (Rosmarinus officinalis) i esparraguera (Asparagus acutifolius). El paisatge que es pot observar des del camí, està conformat per un mosaic de camps de conreus herbacis extensius de secà, trencats per la presència de petits claps d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.).El paisatge que s'observa no és monòton i repetitiu donat que aquesta plana de conreus es veu interrompuda per puigs de petita alçada recoberts d'alzina i pins. També, cal destacar una panoràmica del poble de Jafre. Per tant, des d'aquest punt hom pot observar la combinació de 3 tipus d'ambients de més a menys antropitzats: el municipi de Jafre, els conreus i el bosc.

Accés:
Uns 2 km després de creuar la presa de Colomers, cal desviar-se de la Ruta del Ter i trencar a l'esquerra a l'altura de Jafre, creuant el riu pel pont de l'Illa. Cal prendre la carretera GI-634 cap a l'esquerra i al cap de 300 metres, a l'altura de la urbanització Fontsanta, trencar a mà dreta fins arribar al cementiri. El punt d'interès es troba 1 km més enllà, seguint el camí vell de Jafre a les Olives.

Elements d'interès:
Pineda de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues. Aquest espai ens ofereix un paisatge conformat per explanades de conreus herbacis i claps de boscos d'alzina i pins.

Protecció:
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI: 9540 Pinedes mediterrànies.

Tram:
Baix

Curs fluvial:
Torrent de les Bruixes

Espècies:
  • Roure martinenc
  • Alzina