Interès:
Interès per defecte
Tipus:
Resclosa
Municipi:
Masies de Roda
Comarca:
Osona
Descripció:

Petita resclosa d'1,5-2 m d'alt i de 20 m de llarg. Forma corbada primer i després paral·lela al riu fins a les comportes. L'edifici de les comportes és de 4 m d'ample. Hi ha cinc comportes d'entrada amb contrapesos (any 1954) accionades per volants i engranatges. Hi ha també una comporta de descàrrega de fons de ciments (any 1950), també accionada amb volant, cadenes i engranatges. Abans de la reixa d'entrada a la turbina hi ha una altra comporta de descàrrega de fons. El canal d'entrada a la fàbrica és curt: 39 m de llarg per 7 d'ample.

Observacions:
Està feta al riu Gurri, però també aprofita les aigües turbinades a Malars del riu Ter. Està en mal estat: presenta filtracions i forats importants, i està plena de troncs i de brutícia.

Dades històriques:
A finals del XIX era propietat de Jacint Rifà i Puntí, que declarava 2.639 fusos i emprava l'energia elèctrica. Va deixar de funcionar entre el 1975 i el 1978.

Cronologia:
S. XIX-XX

Accés:
Fàcil. Ctra. asfaltada que comunica Roda de Ter amb la carretera Vic-Manlleu, a poca distància de Roda.

Usos : actual:
Cap

Usos : Inicial:
Agafar aigua per a la fàbrica de can Grau.

Estat de conservació : edifici : estructura:
Dolent

Estat de conservació : entorn immediat:
Dolent

Estat de conservació : entorn proper:
Bo

Protecció existent:
Cap

Protecció fisica existent:
Cap

Cartografia:
ICC. Roda de Ter 332-4-1. E.1:5000