Interès:
Interès per defecte
Tipus:
Resclosa
Municipi:
Sant Pau de Segúries
Comarca:
Ripollès
Descripció:

Està construïda amb formigó armat recobert amb pedres de riu, i té una llargada d'entre 20 i 25 m, una altura de 5 m i és de forma corba. Un dels estreps descansa sobre la penya natural. El canal surt al vessant dret del riu. La casa comporta, de planta rectangular, agafa l'aigua per mitjà de dos bagants. El sostre és de volta i formigonat. A poca distància de la casa comporta, sobre la paret del canal, hi ha una caseta que conté el bagant de descàrrega.

Observacions:
Riu amunt hi ha la central del Mariner, també propietat de la companyia Estabanell. Riu avall hi ha el pont de la Sala i els estreps o arrancades del primitiu pont. En el tram de riu comprès entre la resclosa i el desguàs de la central del Mariner, riu amunt, sempre hi baixa aigua. Des del canal i la resclosa es veu la part posterior de les cases que integren el nucli urbà més antic de Sant Pau de Segúries. Els entorns de la resclosa estan una mica deixats.

Dades històriques:
Ramon Brandia, veí de Camprodon, va demanar autorització, l'abril del 1895, per aprofitar l'aigua del Ter per a una fàbrica de filats. El Govern Civil va autoritzar-ne la captació el maig del 1896. La fàbrica no es va edificar però l'aprofitament es va realitzar, amb la captació de 2.000 l/s.

Cronologia:
1896

Accés:
Darrere el nucli urbà de Sant Pau de Segúries.

Propietat : nom:
Estabanell y Pahissa, SA

Propietat : adreça:
C/ del Rec, 28. 08400 Granollers

Propietat : telèfon:
93 879 42 25

Usos : actual:
Agafar aigua per a la central Brandia

Usos : Inicial:
Íd.

Estat de conservació : edifici : coberta:
Molt bo

Estat de conservació : edifici : estructura:
Molt bo

Estat de conservació : entorn immediat:
Bo

Estat de conservació : entorn proper:
Bo

Protecció existent:
Cap

Protecció fisica existent:
Cap

Cartografia:
ICC. Sant Pau de Segúries 256-6-4. E 1:5000