Interès:
Interès per defecte
Tipus:
Sèquia
Municipi:
Colomers-Jafre-Verges-la Tallada-Bellcaire d'Empordà-l'Escala
Comarca:
Baix Empordà
Descripció:

El rec del molí, eix vertebrador de tot un sistema de regadiu, neix a la resclosa de Colomers i irriga la riba esquerra del Ter cap als municipis de Jafre i Verges, amb un trajecte gairebé paral·lel al riu Ter. Hi ha diferents torrents que desemboquen en aquest rec i, per tant, formen part d'aquest sistema (torrent de les Bruixes a Jafre). A Verges s'ajunta a la riera de la Vall, i més endavant es divideix en un segon braç (el rec de l'Estany). A partir d'aquí, el rec del Molí s'allunya del Ter i es dirigeix cap a Bellcaire. Abans d'arribar a Bellcaire, al mas Duran, trobem un cadiral que distribueix l'aigua del rec del Molí en tres direccions: 1- cap al rec del Ter Vell, que es dirigeix cap a la resclosa d'Ullà i, juntament amb el rec Madral (que prové també del rec del molí a Bellcaire) i els canals de regadiu que trobem a Ullà, irriguen tota la zona entre Bellcaire i Ullà. 2- El canal de regadiu, que, juntament amb un conjunt de rieres i canals menors (riera de la Muntanya, riera de les Lloses, riera del Puig...), irriga la plana de Bellcaire, Tor, Albons i que, a partir de diferents estalladors (com el del mas Gusó), distribueixen l'aigua cap als diferents conreus. 3- El mateix rec del Molí, que segueix cap a l'Escala, i és l'eix vertebrador de tot el conjunt de recs i rieres (rec Madral, rec Nou, rec de la Cinyana, rec del Mig...), que, connectats entre si, irriguen Bellcaire, Sobrestany, l'Escala i fins a la platja d'Empúries, on hi ha l'antiga desembocadura del riu Ter (el cultiu de l'arròs té certa incidència en aquestes terres situades entre Bellcaire, Sobrestany i l'Escala).

Observacions:
Entenem el rec del Molí com l'eix vertebrador del conjunt format pel molí de la Salvetat (Jafre), el molí de Verges, el molí de Bellcaire i el molí del marquès de Dou (l'Escala). El rec es conserva força bé, tot i que caldria una rehabilitació en alguns punts per evitar que l'aigua es filtri i es perdi. Es tracta d'una zona de gran activitat agrícola i el rec irriga i travessa moltes zones de cultius (hortes, fruiters, arrossars, cereals...), com també passa pels molins de Jafre, Verges, Bellcaire i l'Escala, als quals alimentava. Darrerament s'ha parlat de la possibilitat de canalitzar-lo, fet que ha aixecat polèmica per la seva possible incidència sobre l'entorn natural. El rec del Molí, eix vertebrador del sistema de regadiu descrit en aquesta fitxa, és el curs actual que més s'aproxima al que podia haver estat aquest antic braç del riu Ter. Aquest rec del Molí, al seu pas per la plana de Bellcaire, Albons i fins a l'Escala, juntament amb els regadius i recs descrits anteriorment, conformen el que alguns estudiosos han considerat com el corredor d'Albons i fins i tot han tractat com a conca hidrogràfica pròpia. El manteniment del rec pertoca a l'ACA i la gestió a la Comunitat de Regants de la Presa de Colomers.

Dades històriques:
La resclosa de Colomers i el rec del Molí es van construir a mitjans del segle XVII. El senyor de la Baronia de Verges, autor de resclosa i rec i propietari dels drets del rec, pretenia alimentar els molins que tenia sota la seva propietat (a Jafre el molí de Palol, avui desaparegut, Verges i Bellcaire). A finals del s. XVIII, la propietat dels drets ja recauen sobre el marquès de Setmanat i s'implanten nous molins fariners que eren de propietat nobiliària (marquès de Dou a l'Escala, marquès de Ciutadilla a Bellcaire o el mateix marquès de Sentmenat a Jafre). L'origen dels recs es desconeix, tot i que es relaciona amb l'assentament grecoromà d'Empúries.

Accés:
Fàcil des de diversos punts del seu recorregut.

Usos : actual:
Portar aigua als regadius entre Colomers i l'Escala.

Usos : Inicial:
Portar aigua a regadius i molins entre Colomers i l'Escala.

Estat de conservació : edifici : estructura:
Bo

Estat de conservació : edifici : humitats:
Bo

Estat de conservació : entorn immediat:
Bo

Estat de conservació : entorn proper:
Molt bo

Protecció existent:
Cap

Protecció fisica existent:
Manteniment

Cartografia:
ICC. Jafre 296-5-5, E 1:5000