Interès:
Interès per defecte
Tipus:
Pou de glaç
Municipi:
Bescanó
Comarca:
Gironès
Descripció:

Pou edificat (no excavat) amb un mur circular de pedra i morter de calç, de 0,6 m de gruix. L'altura estimada màxima del mur arriba a uns 15 m al costat sud. La planta circular té un perímetre extern de 28 m i un diàmetre de 9,3 m fins a l'exterior. La superfície útil total és de 50 m2. La capacitat estimada bruta seria d'uns 550 m3. Conserva la porta d'entrada a la part superior. Probablement estava cobert amb teula, amb un teulat d'un sol vessant cap al sud.

Observacions:
L'Ajuntament de Bescanó va encarregar un informe sobre el pou a un despatx d'arquitectes (any 2000), en el qual van participar Carme Tarrenchs, Baldiri Boix i Lluís Solé. Prop del pou del glaç de Vilanna estan documentats el pou de glaç de can Talaia d'Aiguaviva i el pou de glaç de Vilablareix. També s'ha descobert l'existència de dos pous de glaç (nevera particular) a Bonmatí (pou de glaç de la Rovira) i a Bescanó (pou de glaç de la Torre). El pou es troba prop del rec Gros, de la sèquia de la central de Bescanó i del sistema de comportes d'aquest canal.

Dades històriques:
No s'ha trobat cap document (AHMG) que faci referència directa o indirecta al pou de glaç de Vilanna. El pou no figura a cap catàleg. No s'ha recollit cap memòria oral del funcionament o explotació del pou. Es diu que a can Ferreria de Vilanna guarden la clau de la porta del pou.

Cronologia:
S. XIX?

Accés:
Fàcil. És molt a prop de la ctra. N-141, km 106, al costat oposat al riu. Es veu des de la carretera.

Usos : actual:
Cap. Abandonat.

Usos : Inicial:
Emmagatzematge de glaç.

Estat de conservació : edifici : coberta:
Dolent

Estat de conservació : edifici : estructura:
Dolent

Estat de conservació : edifici : humitats:
Dolent

Estat de conservació : entorn immediat:
Molt bo

Estat de conservació : entorn proper:
Bo

Protecció existent:
Catàleg municipal

Protecció fisica existent:
Cap

Cartografia:
ICC. Vilanna. 333-6-2, E 1:5000