Interès:
Interès per defecte
Tipus:
Canal
Municipi:
Manlleu
Comarca:
Osona
Descripció:

Longitud total del canal: 1.900 m. El desnivell entre la coronació de la presa i el desguàs de l'últim salt és de 8,27 m. L'amplada mitjana és de 6,5 m i la fondària de 2 m. El canal neix a uns 150 m aigües amunt del pont del tren i desguassa a l'altura de la fàbrica de can Sanglas. Es distingeixen dos trams ben diferenciats: el primer, anomenat superior, va ser l'origen de l'actual canal industrial, l'any 1841; el segon, canal inferior, va ser construït a partir de l'any 1848 per un grup de fabricants que es van associar amb els propietaris de les tres fàbriques. L'edifici de les tres fàbriques actua d'enllaç entre els dos trams. El travessen nombrosos ponts i té diversos repartidors i comportes, atesos els diversos salts que alimenta (molí de Miarons, les Tres Fàbriques, molí Muntada, ca l'Estapé, can Sangles...).

Observacions:
Actualment el canal es troba en força mal estat en alguns trams. La base i els talussos són en gran part sense revestir i hi ha una gran quantitat de sediments que fan que la secció mullada hagi disminuït considerablement. Tenint en compte l'aigua que utilitzen els aprofitaments en funcionament i la que torna al riu pels diversos sobreeixidors, el cabal màxim que el canal admet actualment és d'uns 5.000 l/s. El seu progressiu desús contrasta amb el seu progressiu, però encara incipient, procés d'integració al paisatge urbà del passeig del Ter.

Dades històriques:
El canal el va crear Francesc Puget el 1841. El 1844 s'inaugura el primer tram, amb el funcionament de les tres fàbriques. Fins al 1846 el cabal era de 4.000 l/s. Aquell any es va eixamplar fins a obtenir 6.000 l/s. Finalment, el 1848 es van projectar les divisions d'aigua per les quatre fàbriques de l'últim tram del canal. La riuada del 1940 hi va causar greus desperfectes. Va estar tancat durant 2 anys, temps que es va aprofitar per aconseguir la concessió d'aigües fins a 8.000 l/s.

Cronologia:
1841 - 1848 - s. XX

Accés:
Fàcil. Al llarg del passeig del Ter, al nucli urbà.

Propietat : nom:
Diversos propietaris (majoritàriament l'Ajuntament de Manlleu).

Usos : actual:
Portar aigua a diverses turbines per fer electricitat

Usos : Inicial:
Portar aigua a fàbriques tèxtils i molins

Estat de conservació : edifici : coberta:
Dolent

Estat de conservació : edifici : estructura:
Dolent

Estat de conservació : entorn immediat:
Dolent

Estat de conservació : entorn proper:
Bo

Protecció existent:
Pla especial d'interès històric, artístic i natural.

Protecció fisica existent:
Cap

Cartografia:
ICC. Roda de Ter 332-4-1. E.1:5000