Interès:
Interès per defecte
Tipus:
Canal
Municipi:
Camprodon
Comarca:
Ripollès
Descripció:

El canal, d'uns 350 m de llargada, té uns 2,5 m d'amplada i una fondària d'1 m. El canal només és descobert al principi, quan agafa l'aigua del riu; la resta del recorregut és per sota dels habitatges que hi ha al marge esquerre del riu. Els materials de construcció són pedres de riu ajuntades amb morter i en alguns trams es va fer servir el ciment. El canal no és visible ni des dels carrers ni des del riu. Per accedir-hi i netejar-lo o reparar-lo hi ha unes accessos durant el recorregut. El canal té deu bagants.

Dades històriques:
El canal transcorre per sota de les cases dels carrers Sant Roc, Josep Morer i ctra. de Sant Joan, cosa que dóna idea de l'antiguitat del canal, que es va construir abans d'edificar-se els habitatges. La concessió actual data del març del 1899, quan es va concedir a Maria Núria Calm, veïna de Sant Esteve d'en Bas, permís per modificar l'aprofitament del molí d'en Toralles. El 1904 es va autoritzar una nova modificació, que, com que no es va fer, es va declarar caducada el 1923. Els germans Magret van comprar, el 1976, l'aprofitament a Isidre Iglésias, que feia servir l'aigua per a una fàbrica de tovalloles.

Accés:
Fàcil. Comença prop del pont Nou i passa per sota de diversos habitatges del nucli urbà.

Usos : actual:
Portar aigua a la central de l'Iglésias

Usos : Inicial:
Portar aigua a diversos aprofitaments hidràulics

Estat de conservació : edifici : coberta:
Bo

Estat de conservació : edifici : estructura:
Bo

Estat de conservació : entorn immediat:
Bo

Protecció existent:
El 1999 va ser inclòs en el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i ambiental confeccionat per l'Ajuntament de Camprodon.

Protecció fisica existent:
Cap

Cartografia:
ICC. Camprodon 256-6-2. E 1:5000