Interès:
Interès per defecte
Tipus:
Canal
Municipi:
Sant Pau de Segúries
Comarca:
Ripollès
Descripció:

Està construït amb pedres recobertes amb ciment. Té una amplada que oscil·la entre 2,5 m i 3 m, una fondària d'1,70 m i una llargada de 1.572 m. L'amplada dels murs és de 50 cm. Per sobre del canal hi ha passos. Durant el seu recorregut presenta nou bagants: un de descàrrega, set entremig i un a la reixa. Abans d'arribar a la casa pinta, el canal, com que no està enganxat a la penya i per tenir major estabilitat, presenta contraforts exteriors per la banda dreta i tirants de ferro. En aquest darrer tram també hi ha dos rentadors que servien per rentar la roba als residents a l'habitatge que hi ha sobre la central.

Observacions:
L'entorn està força brut de brossa i deixalles de tota mena, cosa que desmereix l'entorn i els atractius i els elements patrimonials que hom troba fins a la central. Des del pont de la Sala, que forma part de la ctra. C-38, es veu el canal penyat a la roca natural i descansant sobre una filera d'arcs de punt rodó. El paisatge per on passa el canal està dominat per vegetació riberenca i camps.

Dades històriques:
Ramon Brandia, veí de Camprodon, va demanar, l'abril del 1895, autorització per aprofitar l'aigua del Ter per a una fàbrica de filats. El Govern Civil va autoritzar la captació el maig del 1896. La fàbrica no es va edificar, però l'aprofitament es va realitzar, amb la captació de 2.000 l/s.

Cronologia:
1896

Accés:
Paral·lel al riu per la banda dreta, entre el nucli de Sant Pau i la central Brandia.

Propietat : nom:
Estabanell y Pahissa, SA

Propietat : adreça:
C/ del Rec, 28. 08400 Granollers

Propietat : telèfon:
93 879 42 25

Usos : actual:
Portar aigua a la central Brandia.

Usos : Inicial:
Íd.

Estat de conservació : edifici : coberta:
Bo

Estat de conservació : edifici : estructura:
Bo

Estat de conservació : entorn immediat:
Dolent

Estat de conservació : entorn proper:
Bo

Protecció existent:
Cap

Protecció fisica existent:
Cap

Cartografia:
ICC. Sant Pau de Segúries 256-6-4. E 1:5000