Interès:
Interès per defecte
Tipus:
Resclosa
Municipi:
Jafre
Comarca:
Baix Empordà
Descripció:

Es tracta de les restes de l'antic estallador, que, per mitjà de dos cadirals, desviava l'aigua cap a Verges, Bellcaire i l'Escala (que podem entendre com l'actual rec del molí de Verges), i per una altra banda retornava part del cabal al riu Ter, perquè es pogués recollir a la resclosa de Canet. Està fet de pedra i morter de calç i no està gaire ben conservat.

Altres denominacions:
Cadirals de Jafre

Observacions:
Actualment no conserva la seva funció de cadiral estallador, però encara es poden veure les restes sota el pont dels cadirals, lloc a partir del qual es distribuïen les aigües cap a dos recs. Es troba al costat del molí de la Salvetat i pròxim a l'illa d'Avall, un indret molt interessant que forma el riu Ter, al seu pas per Jafre.

Dades històriques:
Fins a la meitat del segle XVI, una sola resclosa, situada en aquest punt de la Salvetat, repartia les aigües cap a dos recs. A la riba dreta, el comte de Peralada controlava el rec que anava cap a Gualta i a Pals i que alimentava els seus molins i regava aquestes terres. A la riba esquerra, el senyor de la Baronia de Verges controlava el rec de Verges, que arribava fins a l'Escala, amb els mateixos profits que l'anterior. Les desavinences pel control de l'aigua entre ambdós propietaris van fer que es construïssin les rescloses de Canet -el comte de Peralada- i la de Colomers -el baró de Verges-, que van seguir controlant els seus recs. La resclosa de Canet, en trobar-se riu avall de la resclosa de Colomers, va seguir depenent de l'aigua que a Colomers no es desviava i, per tant, els problemes van continuar. Així, a mitjans s. XVII, es van construir l'estallador i els cadirals de la Salvetat, situats al lloc que ocupava l'antiga resclosa, amb la finalitat de retornar part de l'aigua desviada a Colomers de nou cap al riu per poder-se reaprofitar a la resclosa de Canet. L'estallador i els cadirals de la Salvetat es van utilitzar fins que el 1831 es va construir el molí de la Salvetat en aquest punt.

Cronologia:
Ant. s. XVI - s. XIX

Accés:
Fàcil. Trencall a la dreta de la ctra. Colomers-Jafre, a l'entrada al nucli urbà de Jafre. És al costat del molí de Jafre.

Usos : actual:
Cap. Abandonat.

Usos : Inicial:
Agafar aigua per als recs (desapareguts) de Verges i de Gualta

Usos : Altres:
Cadiral

Estat de conservació : edifici : estructura:
Dolent

Estat de conservació : entorn immediat:
Bo

Estat de conservació : entorn proper:
Bo

Protecció existent:
Cap

Protecció fisica existent:
Cap

Cartografia:
ICC. Jafre 296-5-5, E 1:5000