Interès:
Paisatgístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Sant Joan de les Abadesses
Comarca:
Ripollès
Descripció:

El pantà de cal Gat consta de dos tipus d'observatoris: un aguait per veure aus i una plataforma per observar el bosc de ribera. En aquest punt trobem un bosc de ribera ben conformat. Les espècies arbòries que el formen són: els verns, el roure pènol, el

Capacitat:
La capacitat d'acollida en aquest espai es trobaria al voltant de cinc persones; és molt limitada ja que la plataforma és de dimensions reduïdes.

Accés:
Es localitza entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll, just abans del pont que travessa el riu Ter i a l'altura del complex esportiu. En aquest punt hi ha un mirador que indica l'itinerari de cal Gat, que se situa a l'esquerra.

Elements d'interès:
HÀBITAT: sargars (de Salix purpurea, S. elaeagnos...) i altres bosquines de ribera i conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses. VEGETACIÓ: vern (Alnus glutinosa), roure pènol (Quercus robur), salze blan

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion), 6210 Prats —i fàcies emmatades— medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea) i 32?? Llits i marges de rius o

Tram:
Alta

Curs fluvial:
Riu Ter

Condicionament:
Està totalment condicionat per rebre visitants. Hi ha una passera de fusta que permet arribar a la plataforma del mirador del bosc.

Senyalització:
Hi ha un tauler divulgatiu de les funcions del bosc de ribera al mirador del bosc (la plataforma).

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 31: Ripollès

Font 6:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
 • Barb de muntanya
 • Avellaner
 • Truita comuna
 • Vern
 • Roure pènol
 • Bernat pescaire
 • Blauet
 • Polla d'aigua
 • Cabusset
 • Corb marí gros
 • Ànec collverd