Interès:
Paisatgístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Setcases
Comarca:
Ripollès
Descripció:

A la banda dreta de la carretera GIV-5264 s'observen els prats alpins de dalt dels cims que envolten el naixement del riu Ter. El bosc de pi negre creix agrupat en masses poc denses. Les espècies associades a aquest hàbitat són el neret, la boixerola (Arctostaphylos uva-ursi), el ginebró (Juniperus communis). En les zones de solana ocupant les zones que normalment serien prats hi trobem el bàlec (Genista balansae). Una mica més avall, ja trobem petites clapes de bosc de pi negre i un xic més avall apareixen les tarteres. A la banda esquerra de la carretera tot just en aquest punt hi ha un salt d'aigua que prové de la font de la Xoriguera. Als torrents i cursos fluvials sense peixos hi habita el tritó pirinenc (Euproctus asper). En les zones de prats alpins i als fons de vall es localitzen l'escurçó pirinenc i la serp verda i groga i en les mulleres la granota roja. 

Observacions:
Els principals elements paisatgístics descrits anteriorment es poden observar al llarg de tot el recorregut per la carretera GIV-5262, entre l'estació d'esquí de Vallter 2000 fins al pla de la Molina.

Capacitat:
La capacitat d'acollida en aquest espai es trobaria al voltant de cinc persones. És molt limitada ja que es troba tot just a peu de carretera.

Accés:
Es troba a la carretera GIV-5264, anant de l'estació d'esquí de Vallter a Setcases. Un cop passat el mirador del collet de la Xoriguera i a 450 m de distància, trobem el coll de Mardanya. A l'esquerra hi ha un petit torrent d'aigua.

Elements d'interès:
HÀBITAT: Pinedes de pi negre (Pinus uncinata), acidòfiles i xeròfiles, dels solells pirinencs. VEGETACIÓ: Pi negre (Pinus uncinata), neret (Rhododendron ferrugineum), nabiu (Vaccinium myrtillus). GEOLOGIA: cims i tarteres. RÈPTILS: Escurçó pirinenc (Vipera aspis) i serp verda i groga (Coluber viridiflavus). AMFIBIS: Tritó pirinenc (Euproctus asper) i la granota roja (Rana temporaria).

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata). EIN: capçaleres del Ter i del Freser. XARXA NATURA 2000: Capçaleres del Ter i del Freser (LIC i ZEPA), catalogades com a espais del Pirineu.

Tram:
Alt

Curs fluvial:
Afluent del riu Ter

Condicionament:
Es proposa fer una petita esplanada tot just davant del salt d'aigua que prové de la font de la Xoriguera perquè els usuaris d'aquesta ruta es puguin aturar fàcilment i sense cap risc, ja que el recorregut transcorre per una carretera.

Senyalització:
Es proposa col·locar un cartell de lloc pintoresc.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 31: Ripollès

Font5:
Cartografia temàtica de les terres gironines, núm. 6: Litologia.

Font 6:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
  • Tritó pirinenc
  • Serp verda i groga
  • Granota roja