Interès:
Hàbitat
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Orís
Comarca:
Osona
Descripció:

La Mambla va ser una colònia industrial a finals del segle passat que va arribar a tenir fins a 200 habitants. Actualment, a la Mambla s'hi troba una de les moltes plantacions de pollancres que segueixen al riu Ter. Aquestes són, de caràcter general, arbredes caducifòlies dominades per diverses espècies i cultius del gènere Populus (encara que en altres punts també es cultiven els plataners amb els peus típicament disposats equidistants o, més rarament, només arrenglerats). Pel que fa al sotabosc d'aquestes zones, és predomintantment lianoide i herbaci i hi són presents les espècies com l'esbarzer, el romegueró (Rubus caesius) i la vidalba. La plantació de pollancres en aquest punt ocupa una bona extensió de la plana fluvial. Més a la vora del riu Ter, la vegetació canvia i hi ha bosquets de ribera d'uns 4 o 5 metres d'alçada, generalment dominats per al sarga, el saulic, el salze blanc, el freixe de fulla petita i també algun peu de pollancre. Generalment aquestes comunitats són bones indicadores de zones sotmeses a inundació periòdica. En aquest espai es poden veure aus com el bernat pescaire, el martinet de nit i corb marí gros. 

Observacions:
La vegetació en forma de bosquets que es localitza a prop del riu Ter es recupera fàcilment després de les grans avingudes.

Accés:
Seguint la ruta des de Sant Quirze de Besora en direcció a Borgonyà, hi ha un punt a prop d'aquest que coincideix amb la carretera C-17. Una mica més endavant hi ha un trencant a l'esquerra que condueix a la Mambla.

Elements d'interès:
HÀBITAT: Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia) i altres planifolis de sòls humits i Sargars (de Salix purpureaS. elaeagnos...) i altres bosquines de ribera. VEGETACIÓ: Pollancre (Populus nigra), plataner (Platanus x hispanica), esbarzer (Rubus ulmifolius), vidalba (Clematis vidalba), sarga (Salix eleagnos), saulic (Salix purpurea), salze blanc (Salix alba) i freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia). AUS: Bernat pescaire (Ardea cinerea), martinet de nit (Nycticorax nycticorax) i corb marí gros (Phalacrocorax carbo). AMFIBIS: Tòtil (Alytes obstetricans).

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya, 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.

Tram:
Mitjà-alt

Curs fluvial:
Riu Ter

Senyalització:
Una vegada s'arriba a la factoria Triplassa, caldria col·locar algun senyal per indicar la direcció cap a la vora del riu Ter.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España

Font 6:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 24: Osona

Font 7:
www.gencat.net

Espècies:
 • Barb de muntanya
 • Pollancre
 • Esbarzer
 • Bernat pescaire
 • Corb marí gros
 • Salze
 • Sarga
 • Plàtan
 • Vidalba
 • Sàlic
 • Freixe
 • Martinet de nit
 • Tòtil