Interès:
Hàbitat
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Les Masies de Voltregà
Comarca:
Osona
Descripció:

El meandre de l'illa de les Gambires i el Gallifa és un ecosistema fluvial complex de gran importància, típic del curs mitjà dels rius mediterranis cabalosos. En aquest punt es localitzen diversos espais, com poden ser illes, prats que s'inunden temporalm

Observacions:
Un dels principals problemes que presenta aquest hàbitat és degut a les alteracions del corrent, ja sigui per minva del cabal o per la pol·lució i les alteracions i agressions que sofreix la vegetació de ribera. Cal destacar l'abundància de l'espècie inva

Capacitat:
La capacitat d'acollida no es troba limitada, sempre que es respectin els senyals presents a la zona.

Accés:
Seguint el tram de ruta que va de Torelló a Sant Hipòlit de Voltregà, just en sortir de Torelló, s'ha de seguir el trencant de la dreta just després del camp de futbol. Aquest camí passa davant del puig de les Tres Creus i Cervià. Un cop passat Cervià, ca

Elements d'interès:
HÀBITAT: salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya mitjana. VEGETACIÓ: salze blanc (Salix alba), pollancre (Populus nigra) , àlber (Populus alba), romegueró (Rubus caesius), esbarzer (Rubus ulm

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera, 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p. p.) i del Bidention (p. p.).

Tram:
Mitjana-alta

Curs fluvial:
Riu Ter

Senyalització:
S'ha establert un itinerari naturalístic al voltant de l'illa de les Gambires que consta de sis taulers informatius, on es pot observar la flora i la fauna que viu al voltant del riu Ter. L'itinerari es complementa amb unes visites guiades per a escoles o

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 24: Osona

Font 6:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
 • Barb de muntanya
 • Pollancre
 • Esbarzer
 • Bernat pescaire
 • Corb marí gros
 • Salze
 • Balca
 • Ortiga
 • Martinet de nit
 • Àlber
 • Jonc