Interès:
Faunístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Torroella de Montgrí
Comarca:
Baix Empordà
Descripció:

El Ter Vell és una zona humida formada per un conjunt d'aiguamolls i de llacunes d'aigua dolça alimentades per l'excedent de regadiu de la plana agrícola adjacent i per les aigües de precipitació, tot i que en algun cas també poden rebre aportacions d'aigua marina a causa de la seva proximitat al mar, encara que subterràniament reben aigua salada de manera continuada. La vegetació és constituïda sobretot per canyissars, balcars i jonqueres, amb alguns retalls de vegetació halòfila i poblaments de tamarius, que conformen l'hàbitat d'una gran diversitat d'aus i d'altres vertebrats. Tant el canyissar que envolta la zona de la llacuna com la pròpia llacuna d'aigües lliures constitueixen un hàbitat excepcional per a un gran nombre d'ocells, sobretot anàtides i aredeides, a més de peixos i d'invertebrats aquàtics. Durant la temporada de reproducció (primavera-estiu) destaca la presència del martinet menut i la boscarla de canyar. A la tardor apareixen ocells del nord i centre d'Europa per passar els mesos freds, entre els quals destaquen el xarxet (Anas crecca), ànec coll-verd, griset (A. strepera), arpelles (Circus aeruginosus), entre d'altres.

Observacions:
No es pot accedir al nivell de la llacuna, ja que és un hàbitat bastant fràgil, però hi ha una passera que condueix a un aguait o mirador des d'on es poden observar l'espai i la fauna associada.

Capacitat:
Grups de deu persones com a màxim, atès que l'aguait és de capacitat reduïda.

Accés:
Passat el municipi de Torroella de Montgrí i la depuradora que hi ha a la sortida, cal girar cap a l'esquerra en el segon trencant (el camí és de característiques similars a l'anterior). Se segueix aquest camí fins passat el càmping Les Medes. En el proper encreuament cal girar a la dreta i a mig camí es troba l'accés al Ter Vell. 

Elements d'interès:
HÀBITAT: Canyissars. VEGETACIÓ: tamariu (Tamarix canariensis), canya prima (Phragmites australis). PEIXOS: Destaquen la carpa (Cyprinus carpio), barb de l'Ebre (Barbus graellsii), el peix sol o mirallet (Lepomis gibbosus), anguila (Anguilla anguilla). OCELLS: Martinet menut (Ixobrychus minutus), gavià argentat (Larus michahellis), corb marí gros (Phalacrocorax carbo), esplugabous (Bubulcus ibis), rossinyol (Luscina megarhynchos), rossinyol bord (Cettia cetti), teixidor (Remiz pendulinus), blauet (Alcedo atthis), boscarla de canyar (Acrocepalus scirpaceus), trist (Cisticola juncidis).

Protecció:
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI: 1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi). EIN: Aiguamolls del Baix Empordà. XARXA NATURA 2000: El Montgrí - Les Medes - El Baix Ter (LIC i ZEPA), catalogat com a espais de muntanya litoral. Espai considerat com a zona humida a l'Inventari de Zones Humides de Catalunya.

Tram:
Baix

Curs fluvial:
Riu Ter

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Aiguamolls del baix Ter

Font 6:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 10: Baix Empordà

Font 7:
www.mediambient.gencat.net

Font 8:
www.aiguamolls.org

Espècies:
 • Tamariu
 • Canyís
 • Blauet
 • Corb marí gros
 • Rossinyol bord
 • Rossinyol
 • Gavià argentat
 • Carpa
 • Esplugabous
 • Barb comú
  Barb comú
  Barb comú
 • Peix sol
 • Anguila
 • Martinet menut
 • Teixidor