Interès:
Faunístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Torroella de Montgrí
Comarca:
Baix Empordà
Descripció:

El Ter Vell és una zona humida formada per un conjunt d'aiguamolls i de llacunes d'aigua dolça alimentades per l'excedent de regadiu de la plana agrícola adjacent i per les aigües de precipitació, tot i que en algun cas també poden rebre aportacions d'aig

Observacions:
No es pot accedir al nivell de la llacuna, ja que és un hàbitat bastant fràgil, però hi ha una passera que condueix a un aguait o mirador des d'on es poden observar l'espai i la fauna associada.

Capacitat:
Grups de deu persones com a màxim, atès que l'aguait és de capacitat reduïda.

Accés:
Passat el municipi de Torroella de Montgrí i la depuradora que hi ha a la sortida, cal girar cap a l'esquerra en el segon trencant (el camí és de característiques similars a l'anterior). Se segueix aquest camí fins passat el càmping Les Medes. En el prope

Elements d'interès:
HÀBITAT: canyissars. VEGETACIÓ: tamariu (Tamarix canariensis), canya prima (Phragmites australis). PEIXOS: destaquen la carpa ( Cyprinus carpio), el barb de l'Ebre (Barbus graellsii), el peix sol o mirallet (Lepomis gibbosus

Protecció:
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI: 1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi). EIN: Aiguamolls del Baix Empordà. XARXA NATURA 2000: el Montgrí - les Medes - el baix Ter (LIC i ZEPA), catalogats com a espais de muntanya litoral.

Tram:
Baixa

Curs fluvial:
Riu Ter

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Aiguamolls del baix Ter

Font 6:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 10: Baix Empordà

Font 7:
www.mediambient.gencat.net

Font 8:
www.aiguamolls.org

Espècies:
 • Tamariu
 • Canyís
 • Blauet
 • Corb marí gros
 • Rossinyol bord
 • Rossinyol
 • Gavià argentat
 • Carpa
 • Esplugabous
 • Barb comú
  Barb comú
  Barb comú
 • Peix sol
 • Anguila
 • Martinet menut
 • Teixidor