Un moment de la jornada dinamitzada
23/02/2017

Estava organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona i va tenir lloc a Joanetes, la Vall d'en Bas

El 22 de febrer el gerent del Consorci del Ter, Ponç Feliu, va assistir a la jornada "Visitor Payback o com els visitants i empreses poden col·laborar en la conservació i finançament dels espais naturals protegits" en el marc de les X Jornades de formació del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Aquesta anava dirigida a responsables dels espais naturals protegits de les comarques gironines, ja que seguint la conjuntura econòmica del país, aquests espais han sofert una important caiguda en el seu finançament afectant de manera molt notòria la seva capacitat de gestió. El turisme, correctament gestionat, s'ha convertit en una clara oportunitat per la millora dels ingressos i la conservació d'aquests espais, i per dinamitzar l'economia del seu entorn. La jornada estava dinamitzada amb l'objectiu d'idear accions que facilitin la col·laboració dels visitants, turistes i empreses amb el manteniment i finançament dels espais naturals protegits. La trobada va tenir lloc a Can Trona, Centre de Cultura i Natura.