15/01/2015

El Consell de Govern del passat 10 de desembre va aprovar el projecte de connexió de la Ruta del Ter al seu pas per la Cúbia al terme municipal de Les Llosses, al Ripollès i el projecte de connexió de la Ruta del Ter entre Sant Jordi Desvalls i Colomers, a les comarques del Gironès i el Baix Empordà.

D’una banda, el projecte de connexió de la Ruta del Ter al seu pas per la Cúbia contempla una solució que permet donar continuïtat al recorregut sortint del Ripollès en un tram on el riu i les infraestructures existents deixen poc espai per a transcórrer la Ruta. El projecte té un cost de 10.510,50 euros, IVA exclòs, i permetrà connectat del tram que discorre per la calçada lateral de la carretera C-17 amb l’antic Camí Ral que unia les poblacions de Montesquiu i Ripoll. Per això cal obrir un camí nou d’uns 500 metres de longitud amb un pendent no superior al 8-10% i una amplada útil d’1,2 metres, que permetrà que sigui utilitzat per senderistes i ciclistes. També caldrà realitzar uns treballs silvícoles de neteja. Aquest Camí Ral presenta un elevat interès tant paisatgístic com naturalístic. També cal remarcar les visuals sobre el riu Ter i les infraestructures hidràuliques de la Farga de Bebiè.

D’altra banda, el projecte de connexió de la Ruta del Ter entre Sant Jordi Desvalls i Colomers, dotarà de connectivitat la Ruta del Ter per la riba esquerra del riu al seu pas per aquests dos municipis. Per tant, la Ruta del Ter es podrà fer per ambdós marges del riu, des del passallís de Sobrànigues fins al mar i es podrà accedir als nuclis de Sant Jordi Desvalls i Colomers, i a la seva oferta turística. El cost de l’actuació puja a 42.107,19 euros, IVA exclòs. Els treballs previstos inclouen una esbrossada de la vegetació existent al tram, moviment de terres per conformar la secció del camí, una escullera per reforçar el marge del riu i protegir el camí, així com la construcció d’una passera de fusta d’uns 16 metres de longitud, entre altres.