26/07/2010

Degut a les obres de la constructora Canonada UTE El Pasteral, la via verda entre Anglès i Bescanó ha hagut de ser tallada i s'han habilitat 6 desviaments, de fortes pendents i dificultat elevada, alternatius a les obres.

Sis talls a la via verda en el tram Anglès - Bescanó a conseqüència de l'execució de l'obra "Projecte constructiu de substitució de la canonada diàmetre 700 entre El Pasteral i l'ETAP de Montfullà". 
Cal tenir present l'elevat desnivell que en alguns punts arriba al 16% i que no s'ha pogut evitar a causa de la complicada orografia del terreny. Així doncs recomanem que s'estudiï el traçat alternatiu abans de fer qualsevol ruta per aquest àmbit geogràfic ja que les característiques no s'assimilen al que coneixem com a via verda. 

Per seguir la Ruta del Ter, caldrà seguir el camí degudament senyalitzat per les Vies Verdes en els trams alternatius habilitats. Recordeu que són trams que aprofiten vies existents i cal extremar la precaució ja que són COMPARTITS AMB VEHICLES MOTORITZATS. Per obtenir més informació consulteu www.viesverdes.org.