Interès:
Paisatgístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Setcases
Comarca:
Ripollès
Descripció:

Abans d'arribar al municipi de Setcases, s'hi observa un paisatge característic de les zones de muntanya. En aquest punt es pot observar el mosaic format al fons de la vall pels prats de pastura, sovint freqüentats per vaques i cavalls; a la vora o, fins

Capacitat:
La capacitat d'acollida en aquest espai es trobaria al voltant de cinc persones. És molt limitada ja que es troba tot just a peu de carretera.

Accés:
Aquest punt es troba a peu de la carretera GIV-5264, entre el pla de la Molina i la vall de Carlat.

Elements d'interès:
HÀBITAT: pinedes de pi negre (Pinus uncinata), acidòfiles i xeròfiles, dels solells pirinencs i prats silicícoles i mesòfils amb Agrostis capillaris, Festuca nigrescens, Anthoxanthum odoratum (gram d'olor)..., dels estatges mon

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 9430 Boscos de pi negre (Pinus uncinata). EIN: capçaleres del Ter i del Freser. XARXA NATURA 2000: capçaleres del Ter i del Freser (LIC i ZEPA), catalogades com a espais del Pirineu.

Tram:
Alta

Curs fluvial:
Riu Ter

Senyalització:
Es proposa col·locar un cartell de lloc pintoresc.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 31: Ripollès

Font5:
Cartografia temàtica de les terres gironines, núm. 6: Litologia.

Font 6:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
  • Serp gerda i groga
  • Escurçó pirinenc
  • Freixe de fulla ampla