Interès:
Paisatgístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Ripoll
Comarca:
Ripollès
Descripció:

El passeig del Mestre Guich és una zona verda dins del nucli de població de Ripoll. La funció d'aquest espai és lúdica ja que s'hi pot anar a passejar, a observar ocells,... Pel que fa a la vegetació, a la llera del riu hi són presents el salze blanc, alguna sarga, blaca i canya i, plantats al passeig hi ha avellaner, om i algun pollancre. Cal destacar la presència d'un avellaner amb un diàmetre d'uns 45 cm. Al llarg del passeig hi ha dos panells informatius on s'enumera la fauna que hom pot veure des del passeig, com ara: ànecs coll-verd, bernat pescaire, corb marí, el rossinyol bord, la rata d'aigua, el galàpet,...

Capacitat:
La capacitat d'acollida en aquest indret pot ser elevada, ja que es tracta d'un punt molt antropitzat dins del nucli urbà de Ripoll.

Accés:
Està situat dins del municipi de Ripoll, a prop de la ruta, entre el pont d'Olot i el pont del carrer Macià Bonaplata, just davant de Correus. Per accedir-hi cal travessar el riu Ter dins el nucli urbà de Ripoll.

Elements d'interès:
HÀBITAT: Sargars (de Salix purpureaS. elaeagnos...) i altres bosquines de ribera. VEGETACIÓ: salze blanc (Salix alba), sarga (Salix eleagnos), balca (Typha latifolia), canya (Arundo donax), avellaner (Corylus avellana), om (Ulmus minor) i pollancre (Populus nigra). AUS: ànecs coll-verd (Anas platyrhynchos), bernat pescaire (Ardea cinerea), corb marí (Phalacrocorax carbo), el rossinyol bord (Cettia cetti). MAMÍFER: rata d'aigua (Arvicola sapidus). AMFIBI: galàpet (Bufo bufo),...

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 32-?: Llits i marges de rius o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa.

Tram:
Alt

Curs fluvial:
Riu Ter

Condicionament:
No és necessari el condicionament de l'espai. Hi ha bancs i papereres.

Senyalització:
No és necessària la senyalització. Al passeig trobem un tauler explicatiu on es fa referència a la fauna que es pot observar des d'aquest punt.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España

Font 6:
Mapa comarcal de Catalunya. núm. 31: Ripollès

Font 7:
www.gencat.net

Font 8:
www.ajripoll.org

Espècies:
 • Barb de muntanya
 • Avellaner
 • Pollancre
 • Bernat pescaire
 • Corb marí gros
 • Ànec collverd
 • Salze
 • Balca
 • Sarga
 • Canya
 • Om
 • Rossinyol bord
 • Rata d'aigua
 • Gripau comú