Interès:
Paisatgístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Ripoll
Comarca:
Ripollès
Descripció:

El passeig del Mestre Guich és una zona verda dins del nucli de població de Ripoll. La funció d'aquest espai és lúdica, ja que s'hi pot anar a passejar, a observar ocells... Pel que fa a la vegetació, a la llera del riu hi són presents el salze blanc, alg

Capacitat:
La capacitat d'acollida en aquest indret pot ser elevada, ja que es tracta d'un punt molt antropitzat dins del nucli urbà de Ripoll.

Accés:
Està situat dins del municipi de Ripoll, a prop de la ruta, entre el pont d'Olot i el pont del carrer Macià Bonaplata, just davant de Correus. Per accedir-hi cal travessar el riu Ter dins el nucli urbà de Ripoll.

Elements d'interès:
HÀBITAT: sargars (de Salix purpurea, S. elaeagnos...) i altres bosquines de ribera. VEGETACIÓ: salze blanc (Salix alba), sarga (Salix eleagnos), balca (Typha latifolia), canya (Arundo donax), avellaner (Corylus

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 32-?: Llits i marges de rius o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa.

Tram:
Alta

Curs fluvial:
Riu Ter

Condicionament:
No és necessari el condicionament de l'espai. Hi ha bancs i papereres.

Senyalització:
No és necessària la senyalització. Al passeig trobem un tauler explicatiu on es fa referència a la fauna que es pot observar des d'aquest punt.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España

Font 6:
Mapa comarcal de Catalunya. núm. 31: Ripollès

Font 7:
www.gencat.net

Font 8:
www.ajripoll.org

Espècies:
 • Barb de muntanya
 • Avellaner
 • Pollancre
 • Bernat pescaire
 • Corb marí gros
 • Ànec collverd
 • Salze
 • Balca
 • Sarga
 • Canya
 • Om
 • Rossinyol bord
 • Rata d'aigua
 • Gripau comú