Interès:
Paisatgístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Camprodon
Comarca:
Ripollès
Descripció:

Paisatge agrosilvopastoral; on es combinen la ramaderia, l'agricultura i l'aprofitament del bosc. El més característic d'aquest indret són els prats de dall, que generalment tenen un aspecte molt diferent segons l'època de l'any: rasos a l'hivern i alts i ufanosos a final de primavera, quan les plantes es troben en plena florida. A l'inici de la primavera sol destacar-hi la florida dels pixallits i, a final d'estiu, la de la pastanaga borda. També cal tenir en compte la presència d'algun freixe i del bosc amb espècies caducifòlies que envolta els prats. 

Observacions:
En alguns llocs encara s'aprofiten les branques del freixe com a farratge per al bestiar.

Capacitat:
No es limita la capacitat d'acollida sempre que es respectin les àrees d'accés a la zona.

Accés:
La ruta del Ter en aquest indret passa paral·lela a la carretera C-38. La colònia Estabanell és a la dreta de la ruta passada la depuradora de la Farga.

Elements d'interès:
HÀBITAT:Vernedes (i pollancredes) amb Circaea lutetiana, de l'estatge montà, pirenaicocatalanes i prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius) dels estatges submontà i montà, principalment dels Pirineus. VEGETACIÓ: pixallits (Taraxacum officinale), pastanaga borda (Daucus carota) i freixe (Fraxinus excelsior).

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) -prioritari- i 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion). XARXA NATURA 2000: Ribes de l'Alt Ter (LIC), catalogat com espais d'aigües continentals. 

Tram:
Alt

Curs fluvial:
Riu Ter

Senyalització:
Es recomana la col·locació d'un rètol de lloc pintoresc.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 31: Ripollès

Font5:
www.mediambient.gencat.net

Font 6:
www.ajcamprodon.com

Espècies:
  • Barb de muntanya
  • Truita comuna
  • Freixe de fulla ampla
  • Vern