Interès:
Hàbitat
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Amer - la Cellera de Ter
Comarca:
La Selva
Descripció:

Es tracta d'una zona amb bosc de ribera ben estructurat. Tanmateix, la presència de pollancres i la seva distribució indica que havia estat una zona de cultiu d'aquesta espècie. Els verns són majoritaris al voltant del riu Ter, però van cedint lloc als pollancres a mesura que ens allunyem del riu. El fet que evidencia que antigament la zona era una plantació de pollancres i actualment és una comunitat evolucionada és el gran diàmetre dels pollancres (de l'ordre de 50 cm) i la presència de sotabosc. Les vernedes solen ser boscos de galeria generalment formats per un estrat dens i bastant tancat, un d'arbustiu força variable i un d'herbaci important i molt divers. L'espècie principal és el vern, però amb ell hi conviuen altres espècies com el freixe i el pollancre. A l'estrat arbustiu hi destquen el romegueró (Rubus caesius) i el sanguinyol (Cornus sanguinea). A l'estrat l'herbaci hi trobem nombroses espècies que floreixen a la primavera.

Capacitat:
No es restringeix sempre que es tingui cura de l'espai i la vegetació.

Accés:
La ruta passa per l'antiga carretera que anava a la Cellera de Ter. Abans de travessar el viaducte per sobre del Ter, hi ha un pàrquing d'un restaurant. Es poden deixar les bicicletes allà i baixar a peu a la vora del riu.

Elements d'interès:
HÀBITAT: Boscos de ribera ben constituïts. VEGETACIÓ: Vern (Alnus glutinosa), pollancre (Populus sp.), freixe (Fraxinus excelsior), sarga (Salix eleagnos), canya (Arundo donax), esbarzer (Rubus ulmifolius), garric (Quercus coccifera), galium (Galium spp.), trèvol blanc (Trifolium repens), vidalba (Clematis vidalba), raïm de moro (Phytolacca americana). FAUNA: Blauet (Alcedo atthis), xarxet (Anas crecca), ànec coll-verd (Anas platyrhynchos).

Protecció:
XARXA NATURA 2000: riberes del baix Ter (LIC), catalogades com a espais d'aigües continentals.

Tram:
Baix

Curs fluvial:
Riu Ter

Condicionament:
Pàrquing de bicicletes a l'esplanada que hi ha davant del restaurant.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 34: La Selva

Font5:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
 • Barb de muntanya
 • Freixe de fulla ampla
 • Vern
 • Pollancre
 • Esbarzer
 • Blauet
 • Ànec collverd
 • Sarga
 • Canya
 • Vidalba
 • Llúdriga