Interès:
Hàbitat
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Camprodon
Comarca:
Ripollès
Descripció:

El principal interès d'aquest punt és la fageda. L'arbre predominant és el faig i es caracteritza per la seva escorça llisa i de color cendra. A l'hivern perd la fulla, però abans de fer-ho les fulles prenen tonalitats vermelloses i ataronjades lluents. Les fulles són ovalades amb els marges lleugerament ondulats i al principi de la floració solen ser piloses. Floreix a la primavera i fructifica a finals d'estiu quan dona unes fruites anomenades fages. A prop de Can Peric el faig està acompanyat pel freixe, blada i roure martinenc. Pel que fa a l'estrat arbustiu hi ha clapes denses de boix, el lloreret, i també, clapes on l'estrat arbustiu és gairebé inexistent. A l'estrat herbaci és comú trobar l'herba fetgera. El liró gris habita en aquest tipus de boscos caducifolis. 

Capacitat:
No es limita la capacitat d'acollida sempre que es respecti el camí que hi ha a la zona.

Accés:
La ruta del Ter travessa aquesta zona de can Peric. La fageda es troba a l'esquerra de la ruta en bicicleta, un cop passada la masia de can Peric.

Elements d'interès:
HÀBITAT: boscos caducifolis mixtos amb roure pènol (Quercus robur), o bé rouredes pures, higròfils i eutròfics, pirenaico-cantàbrics, i fagedes mesòfiles i xeromesòfiles. VEGETACIÓ: faig (Fagus sylvatica), freixe (Fraxinus excelsior), blada (Acer opalus), roure martinenc (Quercus humilis) i boix (Buxus sempervirens), lloreret (Daphne laureola) i herba fetgera (Hepatica nobilis). FAUNA: liró gris (Glis glis).

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 9130 Fagedes mesòfiles i xeromesòfiles (interès prioritari) i 9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli. XARXA NATURA 2000: Ribes de l'Alt Ter (LIC), catalogat com espais d'aigües continentals.

Tram:
Alt

Curs fluvial:
Riu Ter

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 31: Ripollès

Font5:
www.mediambient.gencat.net

Font 6:
www.ajcamprodon.com

Espècies:
  • Roure martinenc
  • Freixe de fulla ampla
  • Faig
  • Blada