Interès:
Hàbitat
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Camprodon
Comarca:
Ripollès
Descripció:

El principal interès d'aquest punt és la fageda. L'arbre predominant és el faig i es caracteritza per la seva escorça llisa i de color cendra. A l'hivern perd la fulla, però abans de fer-ho les fulles prenen tonalitats vermelloses i ataronjades lluents. L

Capacitat:
No es limita la capacitat d'acollida sempre que es respecti el camí que hi ha a la zona.

Accés:
La ruta del Ter travessa aquesta zona de can Peric. La fageda es troba a l'esquerra de la ruta en bicicleta, un cop passada la masia de can Peric.

Elements d'interès:
HÀBITAT: boscos caducifolis mixtos amb roure pènol (Quercus robur), o bé rouredes pures, higròfils i eutròfics, pirenaicocantàbrics, i fagedes mesòfiles i xeromesòfiles. VEGETACIÓ: faig (Fagus sylvatica), freixe (Fraxinus excelsior),

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 9130 Fagedes mesòfiles i xeromesòfiles (interès prioritari) i 9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixtos del Carpinion betuli. XARXA NATURA 2000: ribes de l'Alt Ter (LIC), catalogades com a espais d'aigües continenta

Tram:
Alta

Curs fluvial:
Riu Ter

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 31: Ripollès

Font5:
www.mediambient.gencat.net

Font 6:
www.ajcamprodon.com

Espècies:
  • Roure martinenc
  • Freixe de fulla ampla
  • Faig
  • Blada