Interès:
Hàbitat
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Torroella de Montgrí
Comarca:
Baix Empordà
Descripció:

L'hàbitat és característic de la zona litoral del Baix Empordà. Està dominat per salicòrnia fruticosa (Arthrocnemum fruticosum) i, en menys proporció, per salicòrnia glauca (Arthrocnemum glaucum). L'aspecte que ofereix és el d'una mena de br

Capacitat:
No es restringeix el nombre de visitants, però és molt important respectar la zona de dunes de la platja i la vegetació associada.

Accés:
Un cop arribem al final de la ruta del Ter i trobem la platja al davant, cal girar a mà esquerra i a pocs metres es troba la zona de la Pletera i la bassa del Frare Ramon.

Elements d'interès:
La bassa del Frare Ramon. HÀBITAT: salicornars, prats de jonqueres, de sòls salins del litoral, poc o molt humits o, fins i tot, inundats. Basses i estanyols d'aigües salabroses o salines. VEGETACIÓ: tamariu (Tamarix sp.), canyís (Phragmites au

Protecció:
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI: 1150 Llacunes litorals —prioritari—; 2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats de Crucianellion maritimae; 2120 Dunes mòbils del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria); 1420 Matollars halòfils mediterr

Tram:
Baixa

Curs fluvial:
Riu Ter

Font 1:
La vegetació dels Països catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Aiguamolls del baix Ter

Font 6:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 10: Baix Empordà

Font 7:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
  • Fartet
  • Tamariu
  • Canyís