Interès:
Hàbitat
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Foixà
Comarca:
Baix Empordà
Descripció:

Aquesta zona presenta dos hàbitats diferents. Seguint la ruta, el primer que es troba és l'alzinar. L'alzinar és un bosc típic mediterrani. Aquest indret ofereix la coexistència de l'alzina típica amb la carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia), així com la presència de pi blanc (Pinus halepensis). En el sotabosc, més aviat pobre, s'introdueixen espècies heliòfiles d'espais oberts que viuen gràcies a l'escassa compacitat de les capçades dels arbres: garric (Quercus coccifera), aladern de fulla estreta (Phyllirea angustifolia), matapoll (Daphne gnidium). També apareixen altres espècies com galzeran (Ruscus aculeatus), romaní (Rosmarinus officinalis), llentiscle (Pistacia lentiscus), esparraguera (Asparagus acutifolius), argelaga (Genista scorpius), dent de lleó (Taraxacum oficinale), arítjol (Smilax aspera), entre d'altres. Un cop deixat enrera l'alzinar, ens trobem amb dunes plantades de pins. La presència d'aquest tipus d'hàbitat en aquesta zona, bastant allunyada del litoral, és mes aviat rara, tot i que la presència de dunes fixades per pins és molt corrent en les zones més litorals. Es caracteritza per l'elevada presència de pi pinyoner (Pinus pinea), l'escassetat de pi blanc i algun rebrot d'alzina (Quercus ilex) i, per presentar un sotabosc més bé escàs, amb presència de galzeran, esparraguera, llentiscle, aladern (Rhamnus alaternus) i arítjol, entre d'altres.

Observacions:
Aquest espai ha estat escollit perquè conviuen en un espai limitat un bosc típic mediterrani de les nostres contrades i dunes residuals plantades de pins. La ruta en bicicleta passa per la vora; per tant, seria interessant fer una aturada per observar aquests hàbitats tant característics.

Capacitat:
No es restringeix si es passa per la ruta, però si s'accedeix al bosc cal tenir cura de la vegetació.

Accés:
Quan s'ha travessat Sant Llorenç de les Arenes, allà on la ruta se separa en dos itineraris, s'agafa la ruta de l'esquerra. Abans d'arribar a la resclosa de Colomers es travessa aquest bosc.

Elements d'interès:
Hàbitat d'alzinar amb carrasca (Quercetum ilicis galloprovinciale junipero-quercetosum rotundifoliae). Dunes residuals plantades de pins (Pinus pinea, P. pinaster...) al litoral.

Protecció:
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI: 2270 Dunes de pi pinyer o de pinastre —prioritari—, 9340 Alzinars i carrascars. XARXA NATURA 2006: riberes del baix Ter (LIC), catalogades com a espai d'aigües continentals.

Tram:
Baix

Curs fluvial:
Riu Ter

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 10: Baix Empordà

Font5:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
  • Alzina