Interès:
Hàbitat
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Jafre
Comarca:
Baix Empordà
Descripció:

L'illa d'Avall és una zona de sedimentació de sorres i graves del riu Ter. L'illa d'Avall, antic meandre del riu Ter, és un dels espais més singulars dels marges del Ter. S'hi localitzen boscos de ribera de salze blanc i freixe en bon estat, encara que a

Observacions:
L'illa d'Avall presenta trets característics que evidencien que la zona pateix avingudes, com la presència d'arrels a la part baixa dels troncs i a fora del sòl, vegetació tombada per l'efecte de l'aigua, així com presència de còdols i sorres.

Accés:
Abans que la ruta del Ter entri al municipi de Jafre, hi ha un camí a la dreta que condueix cap al molí de Jafre. S'agafa aquest camí que condueix a l'illa d'Avall.

Elements d'interès:
HÀBITAT: hàbitat típic de ribera d'aquestes contrades, amb canya (Arundo donax), pollancre (Populus spp.), plàtan (Platanus spp.) i pi pinyer (Pinus pinea). FAUNA: arpella (Circus aeruginosus), oriol (Oriolus oriolus<

Protecció:
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. XARXA NATURA 2000: riberes del baix Ter (LIC), catalogades com a espais d'aigües continentals.

Tram:
Baixa

Curs fluvial:
Riu Ter

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 10: Baix Empordà

Font 6:
pobles.ddgi.es/jafre/

Font 7:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
  • Barb de muntanya
  • Pollancre
  • Canya
  • Plàtan
  • Llúdriga
  • Oriol