Interès:
Hàbitat
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Jafre
Comarca:
Baix Empordà
Descripció:

L'illa d'Avall és una zona de sedimentació de sorres i graves del riu Ter. L'illa d'Avall, antic meandre del riu Ter, és un dels espais més singulars dels marges del Ter. S'hi localitzen boscos de ribera de salze blanc i freixe en bon estat, encara que amb nombroses espècies exòtiques. Les lleres del riu i els marges, constitueixen un ecosistema d'excepcional interès, en els quals s'assenta una flora i una fauna específica. D'altra banda i de manera de corredor biològic, connecta espais naturals més amplis i al llarg d'ells es desplacen nombroses espècies de fauna vertebrada. La coberta vegetal presenta dues zones lleugerament diferenciades:

- Des del marge actual fins a l'interior, hi ha una franja d'una amplada aproximada d'uns 50 m. on es troba una vegetació, fonamentalment de bosc de ribera amb presència de canya, pollancre, plàtan i pi pinyer.

- Zona interior de l'illa, inclosa l'antiga llera, on es desenvolupa vegetació mediterrània, degradada i esclarissada, amb presència de pi pinyer i alzina (Quercus ilex).

Observacions:
L'illa d'Avall presenta trets característics que evidencien que la zona pateix avingudes, com la presència d'arrels a la part baixa dels troncs i a fora del sòl, vegetació tombada per l'efecte de l'aigua, així com presència de còdols i sorres.

Accés:
Abans que la ruta del Ter entri al municipi de Jafre, hi ha un camí a la dreta que condueix cap al molí de Jafre. S'agafa aquest camí que condueix a l'illa d'Avall.

Elements d'interès:
HÀBITAT: Hàbitat típic de ribera d'aquestes contrades, amb canya (Arundo donax), pollancre (Populus spp.), plàtan (Platanus spp.) i pi pinyer (Pinus pinea). FAUNA: Arpella (Circus aeruginosus), oriol (Oriolus oriolus), papamosques gris (Muscicapa striata).

Protecció:
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. XARXA NATURA 2000: Riberes del Baix Ter (LIC), catalogat com a espais d'aigües continentals.

Tram:
Baix

Curs fluvial:
Riu Ter

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 10: Baix Empordà

Font 6:
pobles.ddgi.es/jafre/

Font 7:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
  • Barb de muntanya
  • Pollancre
  • Canya
  • Plàtan
  • Llúdriga
  • Oriol