Interès:
Hàbitat
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Colomers
Comarca:
Baix Empordà
Descripció:

La resclosa de Colomers i l'espai que l'envolta és una zona on es pot veure representat des del típic bosc de ribera fins a pinedes de pi blanc (Pinus halepensis). Hi ha tres hàbitats diferenciats: 1) hàbitat de ribera amb àlber (Populus alba), pollancre (Populus ssp.), canya (Arundo donax), salze blanc (Salix alba); 2) vegetació en galeria, fa de gradació entre l'hàbitat de ribera i el bosc de pi blanc, amb presència d'om (Ulmus minor), alzina (Quercus ilex), freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia), acàcia (Robinia pseudoacacia), esbarzer (Rubus ulmifolius); 3) pineda de pi blanc (Pinus halepensis) ben consolidada. A part de la vegetació, també és important observar la diferència en el curs d'aigua que existeix entre aigües amunt de la resclosa i aigües avall. Les aigües tranquiles del Ter abans de la resclosa és un bon lloc per poder observar moltes espècies d'ocells com el corb marí (Phalacrocorax carbo), ànec coll-verd (Anas platyrhynchos), xarxes (Anas crecca), blauet (Alcedo atthis), arpella (Circus aeruginosus).

Observacions:
La ruta del Ter en bicicleta passa per sobre de la resclosa; per tant, és un punt interessant per parar-se i arribar fins a peu de riu, on es pot contemplar la vegetació de ribera. Cal destacar també, que hi ha alta presència de vesc (Viscum album) sobretot en la vegetació de galeria anteriorment descrita. La ruta del Ter en bicicleta passa per sobre la resclosa, per tant, és un punt interessant per parar-se i arribar fins a peu de riu, on es pot contemplar la vegetació de ribera. 

Capacitat:
Les característiques de l'espai no requereixen establir un nombre de visitants, però es recomana que, per gaudir de les aus i la fauna, el comportament no causi molèsties, sobretot en època de nidificació.

Accés:
En sortir de Sant Llorenç de les Arenes, la ruta en bicicleta es divideix en dos. Cal agafar la ruta de l'esquerra. Aquesta ruta passa per sobre de la presa de Colomers.

Elements d'interès:
Convivència de diferents hàbitats ben diferenciats en un espai relativament reduït.

Protecció:
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. XARXA NATURA 2000: riberes del baix Ter (LIC), catalogades com a espais d'aigües continentals. Espai considerat zona humida a l'Inventari de Zones Humides de Catalunya.

Tram:
Baix

Curs fluvial:
Riu Ter

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 10: Baix Empordà

Font 6:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
 • Barb de muntanya
 • Pollancre
 • Esbarzer
 • Blauet
 • Corb marí gros
 • Ànec collverd
 • Salze
 • Canya
 • Om
 • Robínia
 • Freixe
 • Àlber
 • Llúdriga
 • Alzina