Interès:
Hàbitat
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Vilallonga de Ter
Comarca:
Ripollès
Descripció:

A la banda dreta de la carretera en direcció a Vilallonga de Ter a les vessants i per sobre dels prats de pastura, s'hi troba una important freixeneda. El freixe és l'element més important d'aquesta comunitat. No sol formar grans masses, sinó que el més habitual és que el trobem de forma aïllada en boscos mixtes de ribera. Generalment creix en sòls profunds i fèrtils i pot arribar a fer de 30 a 35 m d'alçada. Té el tronc recte i la seva capçada és ovalada i poc densa. Per norma general, els boscos que es troben en aquesta zona formats principalment per freixes solen ser boscos mitjanament frescals. Les espècies que acompanyen al freixe a l'estrat arbori solen ser el cirerer bord, el trèmol, el roure, el bedoll i en alguns casos també el castanyer. A l'estrat arbustiu, gairebé sempre força desenvolupat, hi solen predominar l'avellaner i el boix. La fauna més representativa d'aquests indrets són el tritó pirinenc, l'escurçó pirinenc i la serp verda i groga. 

Observacions:
Atesa la situació d'algunes d'aquestes freixenedes, van ser substituïdes per prats de dall. Darrerament, l'abandó d'aquests prats ha permès en alguns casos la recuperació de freixenedes.

Capacitat:
La capacitat d'acollida en aquest punt pot arribar a ser de vint persones.

Accés:
S'hi accedeix a partir de la carretera GIV-5264, en el tram entre Setcases i Vilallonga de Ter, pel camí (entre el km 8 i 9) que va al Catllar.

Elements d'interès:
HÀBITAT: freixenedes dels Pirineus i de les muntanyes catalanídiques septentrionals, prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius) dels estatges submontà i montà, principalment dels Pirineus i sargars (de Salix purpureaS. elaeagnos...) i altres bosquines de ribera. VEGETACIÓ: Cirerer bord (Prunus avium), trèmol (Populus tremula), roure (Quercus humilis), bedoll (Betula pendula), castanyer (Castanea sativa), avellaner (Corylus avellana) i boix (Buxus sempervirens). AMFIBIS: Tritó pirinenc (Euproctus asper). RÈPTILS: Escurçó pirinenc (Vipera aspis) i serp verda i groga (Coluber viridiflavus).

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya.

Tram:
Alt

Curs fluvial:
Riu Ter / riera del Catllar

Senyalització:
Es proposa col·locar un cartell de lloc pintoresc.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 31: Ripollès

Font5:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
  • Serp gerda i groga
  • Barb de muntanya
  • Cirerer
  • Roure martinenc
  • Bedoll
  • Avellaner
  • Tritó pirinenc
  • Escurçó pirinenc
  • Truita comuna