Interès:
Hàbitat, faunístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Pals
Comarca:
Baix Empordà
Descripció:

Els arrossars, els aiguamolls i dunes que componen aquest espai d'interès natural són uns ambients naturals amb un elevat valor ecològic. És un espai d'aigua dolça, antiga desembocadura del Daró. Es caracteritza pel fet d'estar constituït per basses d'extensió variable i envoltades per un dens canyissar. Hi ha elevada presència d'ànecs durant l'hivern, així com també ardeids i diverses espècies de limícoles. És un espai especialment important per a la fauna, sobretot ocells, donat que és una zona de refugi per moltes espècies migradores del nord i centre d'Europa que escullen aquestes contrades a passar els mesos més freds. Durant les migracions de primavera i tardor és quan hi ha més diversitat de passeriformes que estan de pas entre les àrees de cria i les d'hivernada.

Observacions:
Hi ha un aguait des d'on es poden observar ocells.

Capacitat:
Restricció de caire temporal: no visitar les Basses d'en Coll amb un grup nombrós de persones durant el període de nidificació de les aus per evitar-li molèsties. No hi ha restriccions quan a nombre de persones visitants de l'espai donat que ja existeix un petit itinerari per la zona.

Accés:
Quan la ruta passa per Torroella de Montgrí cal agafar la C-31 en direcció a Pals. Seguint aquesta carretera i just després de passar la intersecció amb la GIV-6501, cal girar a l'esquerra. No s'ha d'abandonar el camí principal, fins passat Mas Gelabert, que queda a la dreta del camí; aleshores s'agafa el tercer trencant a l'esquerra que condueix a l'inici de les Basses d'en Coll. 

Elements d'interès:
El principal element d'interès és l'arrossar, que té una flora i una fauna característica associada. També hi són presents la freixeneda de Fraxinus angustifolia de les planes. FLORA: Arròs (Oryza sativa), plantatge menor (Plantago lanceolata), canyissar (Phragmites australis), freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia). AUS: Martinet blanc (Egretta garzetta), esplugabous (Bubulcus ibis), ànec coll-verd (Anas platyrhynchos), polla d'aigua (Gallinula chloropus), xivitona vulgar (Actitis hypoleucos), cames llargues (Himantopus himantopus), blauet (Alcedo athis), oreneta vulgar (Hirundo rustica). PEIXOS: Gambússia (Gambusia affinis).

Protecció:
EIN: aiguamolls del Baix Empordà. XARXA NATURA 2000: el Montgrí - les Medes - el baix Ter (LIC i ZEPA), catalogats com a espais de muntanya litoral. Espai catalogat com a zona humida pel Catàleg de Zones Humides de Catalunya.

Tram:
Baix

Curs fluvial:
Rec del Molí de Pals

Condicionament:
No és necessari, ja que el recorregut per les basses d'en Coll ja existeix com un itinerari PR.

Senyalització:
A l'inici de l'itinerari existeix un tauler explicatiu que indica l'itinerari existent a l'espai i les espècies que es poden veure.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Aiguamolls del baix Ter

Font 6:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 10: Baix Empordà

Font 7:
www.mediambient.gencat.net

Font 8:
www.aiguamolls.org

Font 9:
www.bassesdencoll.com

Espècies:
  • Canyís
  • Blauet
  • Polla d'aigua
  • Ànec collverd
  • Freixe
  • Esplugabous
  • Cames llargues
  • Martinet blanc
  • Xivitona
  • Oreneta vulgar