Interès:
Geològic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Les Llosses
Comarca:
Ripollès
Descripció:

Els boscos que trobem als vessants de les muntanyes que ens envolten són boscos de faig (Fagus sylvatica) amb pi roig o rajolet en proporcions variables i també, en aquest cas, amb roure. La característica d'aquests boscos és que presenten un estrat arobri dens i molt ombrós i un estrat arbustiu molt dominat pel boix. Més a prop del riu Ter l'estrat arbori es troba constituït per diferents espècies com pollancre, sarga, algun peu de blada, om i acàcia. En aquests boscos hi habita el picot garser i la serp d'esculapi. Cal destacar que, arran dels talls produïts a raó de la construcció de la carretera C-17, es poden observar les característiques d'un front muntanyós en la zona de contacte entre la serralada i la conca d'avantpaís. Les principals característiques són l'associació de plecs i encavalcaments de petites dimensions que il·lustren perfectament l'estil de la deformació pirinenca en zones més externes de la serralada, properes a l'avantpaís (conca ocupada per seqüències no deformades situada, en aquest cas, al sud de la serralada). Són afloraments de certa complexitat i adients com a recurs didàctic a nivell mig o superior.

Accés:
Seguint la ruta entre les poblacions de Ripoll i Montesquiu, aquest punt es troba passat el túnel de Terradelles, de la C-17. Al km 88 cal desviar-se a la dreta cap a l'antiga carretera N-152a.

Elements d'interès:
HÀBITAT: bosc mixt de faig (Fagus sylvatica) i pi roig (Pinus sylvestris), de l'estatge montà. VEGETACIÓ: pi roig (Pinus sylvestris), faig (Fagus sylvatica), roures (Quercus spp.), boix (Buxus sempervirens), pollancre (Populus nigra), sarga (Salix eleganos), blada (Acer opalus), om (Ulmus minor) i acàcia (Acacia spp.). AUS: Picot garser (Dendrocopos major). RÈPTILS: Serp d'esculapi (Elaphe longuissima).

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera, 9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles. XARXA NATURA 2000: Sistema Transversal Català (LIC i ZEPA), catalogat com a espai de muntanya interior.

Tram:
Alt

Curs fluvial:
Riu Ter

Senyalització:
Es recomana la col·locació d'un senyal on s'indiqui la ruta a l'encreuament entre la carretera C-17 amb la N-152a.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España

Font 6:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 31: Ripollès

Font 7:
www.gencat.net

Espècies:
  • Barb de muntanya
  • Roure martinenc
  • Faig
  • Blada
  • Pollancre
  • Sarga
  • Om
  • Robínia