Interès:
Faunístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Bescanó
Comarca:
Gironès
Descripció:

Les aigües tranquil·les abans de la resclosa, amb presència de vegetació aquàtica, així com amb la presència de diferents hàbitats que conviuen a la zona, fan de l'espai un lloc apte per la nidificació de diferents espècies. A la part dreta del riu aigües avall, es troben plantacions de pollancres i plàtans, amb acàcia, raïm de moro (Phytolacca americana), avellaner i amb presència de sotabosc, el que indica que és una plantació bastant avançada. A l'esquerra del riu s'ubica l'hàbitat típic de ribera amb salzes, bogues, algun vern. En el curs del riu es pot observar vegetació aquàtica com canyes i bogues.

Capacitat:
Si s'observa des de la dreta del Ter, on hi ha plantacions, no es limita la capacitat de visitants. En canvi, si es vol arribar fins a la resclosa, llavors el nombre de visitants es limita a cinc, atès que no hi ha espai per observar el paisatge.

Accés:
La ruta del Ter passa per la N-141. En el tram que va des de Bonmatí fins a Bescanó, un cop passat el km 108 de la carretera, hi ha un trencant a mà esquerra. S'agafa aquest trencant. Hi ha un camí per accedir a peu fins a la resclosa, però abans cal passar per sobre el canal.

Elements d'interès:
VEGETACIÓ: Roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius), pollancre (Populus spp.), plàtan (Platanus x hispanica), avellaner (Corylus avellana), sarga (Salix eleagnos), boga (Typha angustifolia), acàcia (Robinia pseudoacacia). AUS: Pardal roquer (Petronia petronia), xarxet (Annas crecca), ànec coll-verd (Anas platyrhynchos), blauet (Alcedo atthis), fotja (Fulica atra), agró roig (Ardea purpurea), rossinyol (Luscinia megarhynchos). RÈPTILS: Tortuga de rierol (Mauremys leprosa). PAISATGE: Presència d'hàbitats diferents a banda i banda de riu.

Protecció:
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. XARXA NATURA 2000: riberes del baix Ter (LIC), catalogades com a espais d'aigües continentals.

Tram:
Mitjà-baix

Curs fluvial:
Riu Ter

Senyalització:
Caldria posar un tauler amb ocells, indicant els que es troben a l'estiu i els que es troben a l'hivern. També caldria indicar el comportament que cal tenir envers aquestes espècies.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 34: La Selva

Font 6:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
 • Barb de muntanya
 • Avellaner
 • Pollancre
 • Esbarzer
 • Blauet
 • Ànec collverd
 • Balca
 • Sarga
 • Robínia
 • Plàtan
 • Llúdriga
 • Tortuga de rierol
 • Fotja
 • Agró roig
 • Rossinyol