Interès:
Paisatgístic, faunístic.
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Ripoll
Comarca:
Ripollès
Descripció:

El passeig dels Aurons està situat molt a prop del nucli de població de Ripoll, cosa que fa que sigui un lloc bastant freqüentat pels seus habitants. Amb una llargada d'uns set-cents metres, es tracta d'un ric bosc de ribera ja que el recorregut es fa pel

Observacions:
Connecta amb la Ruta del Ferro.

Capacitat:
És un lloc bastant freqüentat. No és necessari limitar la capacitat d'acollida, sempre que es respecti la senyalització.

Accés:
El passeig dels Aurons es localitza als afores del nucli de població de Ripoll. En aquest tram la ruta passa per la carretera N-260. Venint de Sant Joan de les Abadesses i abans d'arribar a Ripoll, cal desviar-se cap a la Ruta del Ferro. El passeig es tro

Elements d'interès:
HÀBITAT: sargars (de Salix purpurea, S. elaeagnos...) i altres bosquines de ribera. VEGETACIÓ: vern (Alnus glutinosa), pollancre (Populus nigra), salze blanc ( Salix alba), auró (Acer campestre) i avellaner (Co

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 32-?: Llits i marges de rius o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa (pot correspondre, quan es tracti de zones no especialment antropitzades o degradades, a un o alguns dels següents hàbitats d'interès comunitari: 3

Tram:
Alta

Curs fluvial:
Riu Ter

Condicionament:
No és necessari el condicionament. Es troba en bones condicions atesa la proximitat amb el nucli de població de Ripoll. Cal destacar que el passeig dels Aurons està adequat per a invidents.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 31: Ripollès

Font 6:
www.mediambient.gencat.net

Font 7:
www.ajripoll

Espècies:
  • Barb de muntanya
  • Avellaner
  • Vern
  • Pollancre
  • Bernat pescaire
  • Corb marí gros
  • Ànec collverd
  • Salze
  • Auró Blanc