Interès:
Paisatgístic, faunístic.
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Ripoll
Comarca:
Ripollès
Descripció:

El passeig dels Aurons es troba situat molt a prop del nucli de població de Ripoll, això fa que sigui un lloc bastant freqüentat pels seus habitants. Amb una llargada d'uns set-cents metres, es tracta d'un ric bosc de ribera ja que el recorregut es fa pel costat del riu Ter. Hi són presents espècies característiques com ara el vern, el pollancre, el salze blanc, l'auró i l'avellaner. La proximitat al riu Ter permet observar, també, la fauna característica d'aquests ambients com l'ànec coll-verd, algun bernat pescaire i algun corb marí. A prop d'alguns arbres es pot trobar informació del tipus de vegetació que predomina i panells informatius amb els ocells que habiten en aquest paratge. Està adequat per a invidents. 

Observacions:
Connecta amb la Ruta del Ferro.

Capacitat:
És un lloc bastant freqüentat. No és necessari limitar la capacitat d'acollida, sempre que es respecti la senyalització.

Accés:
El passeig dels Aurons es localitza als afores del nucli de població de Ripoll. En aquest tram la ruta passa per a la carretera N-260. Venint de Sant Joan de les Abadesses i abans d'arribar a Ripoll cal desviar-se cap a la Ruta del Ferro. El passeig es troba a prop de la zona industrial d'Estamariu, darrera de l'Escola Industrial del Ripollès.

Elements d'interès:
HÀBITAT: Sargars (de Salix purpureaS. elaeagnos...) i altres bosquines de ribera. VEGETACIÓ: Vern (Alnus glutinosa), pollancre (Populus nigra), salze blanc (Salix alba), auró (Acer campestre) i avellaner (Corylus avellana). AUS: Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos), bernat pescaire (Ardea cinerea) i corb marí (Phalacrocorax carbo).

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 32-?: Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa (pot correspondre, quan es tracti de zones no especialment antropitzades o degradades, a un o varis dels següents hàbitats d'interès comunitari: 3250, 3270, 3280 i/o 3290.

Tram:
Alt

Curs fluvial:
Riu Ter

Condicionament:
No és necessari el condicionament. Es troba en bones condicions atesa la proximitat amb el nucli de població de Ripoll. Cal destacar que el passeig dels Aurons està adequat per a invidents.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 31: Ripollès

Font 6:
www.mediambient.gencat.net

Font 7:
www.ajripoll

Espècies:
  • Barb de muntanya
  • Avellaner
  • Vern
  • Pollancre
  • Bernat pescaire
  • Corb marí gros
  • Ànec collverd
  • Salze
  • Auró Blanc