Interès:
Faunístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Girona
Comarca:
Gironès
Descripció:

Els prats de Fontajau és un passeig molt antropitzat de la ciutat de Girona, però el fet que el Ter hi circuli amb aigües tranquil·les i a l'altra banda de riu hi hagi vegetació de ribera, salze (Salix eleagnosSalix alba), canya (Arundo donax) i boga (Typha angustifolia), converteix aquest espai en un lloc important per l'avistament d'ocells, donada l'alta varietat d'aus que es troben en la zona.

Observacions:
Tot i no ser un lloc especialment interessant des del punt de vista d'hàbitat, atès que és un prat antropitzat, és un bon lloc per passejar i observar ocells. Forma part del parc de les Ribes del Ter, on existeix un itinerari fins a l'illa del Ter.

Capacitat:
No es limita, però cal respectar la fauna, sobretot en època de reproducció.

Accés:
Un cop la ruta ha passat per la Devesa de Girona i ha travessat el riu Ter, els prats se situen a l'esquerra de la ruta.

Elements d'interès:
AUS: Corb marí (Phalacrocorax carbosinensis), gamarús (Strix aluco), raspinell (Certhia brachydactyla), gavina (Larus sp.), ànec coll-verd (Anas platyrhynchos), polla d'aigua (Gallinula chloropus), cueretes (Motacilla ssp.), blauet (Alcedo athis), tudó (Columba palumbus). MAMÍFERS: Visó (Mustela vison). PEIXOS: Carpa (Cyprinus carpio).

Protecció:
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. XARXA NATURA 2000: riberes del baix Ter (LIC), catalogat com espais d'aigües continentals.

Tram:
Mitjà-baix

Curs fluvial:
Riu Ter

Senyalització:
Ja existeix un tauler sobre les diferents espècies d'aus que hi ha al parc de les Ribes del Ter, diferenciant les espècies que es troben a l'hivern i a l'estiu. Té una explicació amb codi Braille per informar les persones invidents.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Guies de natura Blume: mamífers

Font 6:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 34: La Selva

Font 7:
www.mediambient. gencat.net

Espècies:
 • Barb de muntanya
 • Blauet
 • Polla d'aigua
 • Corb marí gros
 • Ànec collverd
 • Llúdriga
 • Raspinell
 • Gavià argentat
 • Cuereta blanca
 • Cuereta torrentera
 • Tudó
 • Visó americà
 • Carpa