Interès:
Hàbitat, faunístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Girona
Comarca:
Gironès
Descripció:

L'illa del Ter a Girona és una zona on es troba representat el bosc de ribera característic d'aquesta altitud. La vegetació que presenta està composta, bàsicament, per salze blanc (Salix alba), amb presència de freixes de fulla petita (Fraxinus

Observacions:
Anteriorment es podia accedir a l'interior de l'illa per la zona de Pedret, tot i que actualment l'accés conegut que hi havia ha estat tancat. Les coordenades UTM introduïdes pertanyen a la banda esquerra del riu, ja que és el lloc per on passa la ruta. A

Capacitat:
Si es vol accedir a l'interior de l'illa, no es restringeix el nombre de visitants, tot i que es demana que es tingui cura de la vegetació.

Accés:
La ruta en bicicleta passa pel costat de l'illa del Ter, que es troba un cop passat l'hospital Dr. Josep Trueta. Des d'aquí no es pot accedir directament a l'illa. Un altre accés possible és desviar-se de la ruta travessant el pont de la Barca de Girona i

Elements d'interès:
Hàbitat típic de ribera dins l'illa del Ter, amb salzes i pollancres. Destaca la presència de salze blanc (Salix alba), sarga (Salix eleagnos) i àlber (Populus alba). VEGETACIÓ: freixe de fulla petita ( Fraxinus angustifolia),

Protecció:
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. XARXA NATURA 2000: riberes del baix Ter (LIC), catalogades com a espais d'aigües continentals.

Tram:
Mitjana-baixa

Curs fluvial:
Riu Ter

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Guies de natura Blume: mamífers

Font 6:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 34: La Selva

Font 7:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
 • Barb de muntanya
 • Pollancre
 • Blauet
 • Polla d'aigua
 • Corb marí gros
 • Ànec collverd
 • Salze
 • Sarga
 • Canya
 • Robínia
 • Plàtan
 • Freixe
 • Martinet de nit
 • Àlber
 • Llúdriga
 • Tudó
 • Visó americà
 • Carpa
 • Negundo
 • Oriol
 • Bagra