Interès:
Hàbitat, faunístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Serra de Daró
Comarca:
Baix Empordà
Descripció:

Les salzedes dominen les àrees més directament afectades per les revingudes dels rius, fins i tot a les illes que aquests formen. L'illa que forma el Ter en aquest punt és una excel·lent mostra de bosc de ribera i marges de riu típic del Baix Ter. A part del propi estrat arbustiu format per sarga i freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia), en l'estrat arbori es troba l'om (Ulmus minor), el salze blanc (Salix alba), l'àlber i el pollancre, tot i que de forma més dispersa. Referent a l'estrat herbaci i lianoide, d'entre les espècies que acompanyen el sargar, destaquen la canya (Arundo donax), l'aritjol (Smilax aspera), l'esbarzer (Rubus ulmifolius) i l'ortiga (Urtica dioica). L'Illa de Canet és un espai considerat com una regió fluvial mitjana de ciprínids com el barb, la carpa o la madrilla, entre d'altres. A part de la fauna fluvial, també és un bon lloc per observar ocells, ja que és una important àrea de refugi i nidificació de nombrosos ocells de ribera. 

Capacitat:
Per poder gaudir de l'espai i la fauna associada es recomana no visitar-la amb grups gaire nombrosos, però no s'especifica capacitat de càrrega.

Accés:
Entre el municipi d'Ultramort i Sant Iscle d'Empordà, en un encreuament de camins hi ha un camí secundari a mà esquerra. S'agafa aquest trencant, que ens condueix a la resclosa de Canet, des d'on s'observa l'illa de Canet.

Elements d'interès:
HÀBITAT: Salzedes de salix alba, amb presència de sarga (Salix eleagnos), àlber (Populus alba), pollancre (Populus nigra). AUS: Esplugabous (Bubulcus ibis), blauet (Alcedo atthis), arpella (Circus aeruginosus), corb marí (Phalacrocorax aristotelis), ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). PEIXOS: Barb (Barbus bocagei), carpa (Cyprinus carpio), madrilla (Chondrostoma toxostoma).

Protecció:
HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. XARXA NATURA 2000: riberes del baix Ter (LIC), catalogades com a espais d'aigües continentals.

Tram:
Baix

Curs fluvial:
Riu Ter

Senyalització:
Tot i que hi ha un tauler que indica l'hàbitat que hi ha, seria interessant posar-hi una altra senyalització amb les espècies d'aus i de peixos que es troben a l'espai.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 10: Baix Empordà

Font 6:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
 • Barb de muntanya
 • Pollancre
 • Blauet
 • Corb marí gros
 • Ànec collverd
 • Salze
 • Sarga
 • Àlber
 • Llúdriga
 • Carpa
 • Esplugabous