Interès:
Faunístic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Torroella de Montgrí
Comarca:
Baix Empordà
Descripció:

La Gola del Ter, juntament amb el Molí de Pals, conté ambients típics dels estuaris mediterranis. En aquest espai es produeix la confluència entre les aigües fluvials i les marines, cosa que sovint produeix una intrusió d'aigua salada rius amunt. Aquesta intrusió marina cap al riu permet l'entrada d'espècies d'origen marí cap a les aigües continentals. La Gola del Ter, és l'espai on això es produeix amb més freqüència i, per tant, és on es pot trobar una comunitat de peixos més rica. Moltes de les espècies de peixos presents són d'origen marí. En canvi la presència d'espècies autòctones com el brab de muntanya, bagra..., és poc probable. A part dels peixos que s'hi troben és interessant des del punt de vista d'aus que aprofiten aquest ambient d'estuari per alimentar-se i nidificar en els hàbitats del voltant. En aquesta zona, hi són presents els ambients dunars. Són hàbitats en els quals les plantes pateixen un elevat estrès i que han desenvolupat estratègies per poder sobreviure en aquests sistemes. Existeix un gradient ecològic mar-terra en el qual els ambients de duna s'estructuren en faixes ben delimitades, que comencen pràcticament al punt on arriba l'aigua del mar i van variant fins a la zona de les dunes, fixades artificialment amb espècies forestals. Al sector de la platja no s'hi desenvolupa cap mena de vegetació. La primera banda de vegetació, es coneix com la comunitat de jull de platja, dominada per gramínies de potents rizomes horitzontals. A continuació es troba la comunitat del borró, la qual se situa a les crestes de les dunes. El borró actua com a espècie edificadora i consolidadora de l'estructura dunar. Després es localitza una composició arenosa diferent a l'anterior però amb major estabilitat, on el fet de què no arribi l'esquitx marí ajuda a què s'hi desenvolupi la comunitat crucianel·la marina.

Observacions:
Des de la Gola del Ter s'observen les Illes Medes. També és digne d'observar el riu Ter a la desembocadura, que forma un paisatge amb canyissar típic de la vora del Ter i d'aquestes contrades. Si s'aixeca la vista des de la platja cap endins també es pot observar el Castell de Torroella de Montgrí. Des d'aquest sistema dunar es pot disfrutar d'una vista privilegiada de les Illes Medes.

Capacitat:
No es restringeix la quantitat de persones que poden visitar l'espai sempre que es respecti l'època de reproducció de les aus.

Accés:
Es troba al final de la Ruta del Ter en bicicleta. Quan aquesta arriba a la platja, cal deixar la bicicleta en algun lloc adequat i caminar per anar a visitar la gola del Ter.

Elements d'interès:
AUS: Gavot (Alca torda), xatrac becllarg (Sterna sandvicensis), cabussó emplomallat (Podiceps cristatus), corb marí gros (Phalacrocorax carbo), boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), martinet menut (Ixobrychus minutus). Ocasionalment, ànec negre (Melanita sp.), èider (Somateria mollissima) i bec de serra (Mergus sp.), calàbria petita (Gavia stellata), calàbria grossa (Gavia immer), corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis), baldriga balear (Puffinus mauretanicus), baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan). PEIXOS: Carpí daurat (Carassius auratus), saboga (Alosa fallax), barb de muntanya (Barbus meridionalis), bagra (Squalis cephalus). VEGETACIÓ: Borró (Ammophila arenaria ssp. arundinacea), lliri de mar (Pancartium maritimum), jull de platja (Agropyrum junceum ssp. mediterraneum), panical marí. 

Protecció:
EIN: Aiguamolls del Baix Empordà. XARXA NATURA 2000: el Montgrí - les Medes - el baix Ter (LIC i ZEPA), catalogats com a espais de muntanya litoral.

Tram:
Baix

Curs fluvial:
Riu Ter

Senyalització:
Caldria un tauler explicatiu a la banda de la platja, perquè s'informés de la fragilitat d'aquesta comunitat i s'advertís del perill de trepitjar les dunes.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Guia dels ocells dels PPCC i Europa

Font5:
Aiguamolls del baix Ter

Font 6:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 10: Baix Empordà

Font 7:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
  • Barb de muntanya
  • Corb marí gros
  • Bagra
  • Martinet menut