Interès:
Hàbitat, paisatgístic, faunístic.
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Amer - la Cellera de Ter
Comarca:
La Selva
Descripció:

La bellesa d'aquest aiguabarreig radica en la manera com es produeix, amb aigües tranquil·les i amb una vegetació típica del bosc de ribera. Si s'observa des del front de l'aiguabarreig, la varietat de tonalitats, els diferents tipus de vegetació i els contrastos de llum fan d'aquest lloc un espai per gaudir de la natura. Just on s'ajunten els dos cursos fluvials, destaca la presència de grans bogues i joncs (Juncus effusus) a banda i banda del curs fluvial que ens permeten observar la vegetació que acompanya el Brugent, com són la sarga (Salix eleagnos), vern (Alnus glutinosa), pollancre (Populus spp.). El pla des del qual s'hi accedeix està format per plantacions de pollancres i plàtans. Si ens apropem al riu i, sobretot a l'aiguabarreig del Brugent amb el Ter, observarem un espai de gran bellesa i format per vegetació més típica de ribera i de sòls humits com salzes, bogues, joncs i canyes. Cal esmentar que la vegetació està inclinada seguint la corrent del riu i és una zona sense estrat arbustiu i molt neta.

Capacitat:
No es restringeix sempre que es tingui cura de l'espai.

Accés:
Passat el pont que travessa el Ter, una mica abans d'arribar al Pasteral, s'agafa el trencant cap a l'esquerra. Es travessa tot el veïnat del Pasteral i, un cop passat el canal, s'agafa el camí de terra cap a l'esquerra. Aquest camí porta al riu Ter.

Elements d'interès:
Aiguabarreig del Brugent amb el riu Ter. HÀBITAT: llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa. Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i altres planifolis de sòls humits. Camp d'avellaners (Corylus avellana). VEGETACIÓ: Salze (Salix spp.), avellaner, arç blanc (Crataegus monogyna), pollancre, plataner, canya (Arundo donax), boga (Typha angustifolia), jonc (Juncus Effusus). FAUNA: Picot garser petit (Dendrocopos minor).

Protecció:
XARXA NATURA 2000: riberes del baix Ter (LIC), catalogades com a espai d'aigües continentals.

Tram:
Baix

Curs fluvial:
Riu Ter - riu Brugent

Senyalització:
Un cartell després del pont sobre el canal que indica cap on hi ha l'aiguabarreig.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 34: La Selva

Font5:
www.mediambient.gencat.net

Espècies:
  • Barb de muntanya
  • Avellaner
  • Salze
  • Balca
  • Canya
  • Plàtan
  • Jonc
  • Llúdriga
  • Picot garser petit
  • Arç blanc