Interès:
Didàctic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Ripoll
Comarca:
Ripollès
Descripció:

El Parc Temàtic del Pirineu és un espai de 12.000 m2 localitzat al nucli de població de Ripoll, a prop del riu Ter. La seva funció és didàctica. Es troben representades les comunitats que hi ha des de la capçalera del riu Ter fins al municipi de Ripoll,

Accés:
Es troba dins del nucli urbà de Ripoll, un poc després de la intersecció de la carretera de Barcelona amb el carrer del Remei. Una vegada passat aquest trencant cal desviar-se pel pont de color blanc que hi ha a mà esquerra.

Elements d'interès:
VEGETACIÓ: Pollancre (Populus nigra), om (Ulmus minor), vern (Alnus gluitnosa), salze blanc (Salix alba), sarga (Salix eleagnos) boga (Typha latifolia), pi negre (Pinus uncinata), pi roig (Pinus sylvestr

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 32-?: Llits i marges de rius o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa.

Tram:
Alta

Curs fluvial:
Riu Ter

Senyalització:
Es proposa la col·locació de taulers especials per a invidents.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 31: Ripollès

Font5:
www.mediambient.gencat.net

Font 6:
www.ajripoll.org

Espècies:
  • Roure martinenc
  • Vern
  • Faig
  • Pollancre
  • Roure pènol
  • Salze
  • Balca
  • Sarga
  • Om