Interès:
Didàctic
Tipus:
Tipus per defecte
Municipi:
Ripoll
Comarca:
Ripollès
Descripció:

El Parc Temàtic del Pirineu és un espai de 12.000 m2 localitzat al nucli de població de Ripoll, a prop del riu Ter. La seva funció és didàctica. Es troben representades les comunitats que hi ha des de la capçalera del riu Ter fins al municipi de Ripoll, essent aquestes: l'avetosa, les pinedes de pi negre i pi roig, les rouredes de roure pènol i fulla gran, la fageda i les rouredes de roure martinenc. Aquestes es localitzen dins del parc de forma separada i amb el panell explicatiu corresponent. També hi ha panells explicatius sobre la geologia de la zona i d'interpretació del paisatge vegetal. Les espècies presents a la vora del riu Ter en aquest punt són el pollancre, l'om, el vern, el salze blanc i, en un estrat inferior, la sarga i la boga. 

Accés:
Es troba dins del nucli urbà de Ripoll, un poc després de la intersecció de la carretera de Barcelona amb el carrer del Remei. Una vegada passat aquest trencant cal desviar-se pel pont de color blanc que hi ha a mà esquerra.

Elements d'interès:
VEGETACIÓ: Pollancre (Populus nigra), om (Ulmus minor), vern (Alnus gluitnosa), salze blanc (Salix alba), sarga (Salix eleagnos) boga (Typha latifolia), pi negre (Pinus uncinata), pi roig (Pinus sylvestris), roure pènol (Quercus robur), faig (Fagus sylvatica) i roure martinenc (Quercus pubescens).

Protecció:
HÀBITAT D'INTERÈS COMUNITARI: 32-?: Llits i marges de rius o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa.

Tram:
Alt

Curs fluvial:
Riu Ter

Senyalització:
Es proposa la col·locació de taulers especials per a invidents.

Font 1:
La vegetació dels Països Catalans

Font 2:
Guia per a conèixer els arbres

Font 3:
Guia per a conèixer els arbusts i les lianes

Font 4:
Mapa comarcal de Catalunya, núm. 31: Ripollès

Font5:
www.mediambient.gencat.net

Font 6:
www.ajripoll.org

Espècies:
  • Roure martinenc
  • Vern
  • Faig
  • Pollancre
  • Roure pènol
  • Salze
  • Balca
  • Sarga
  • Om