Interès:
Interès per defecte
Tipus:
Molí
Municipi:
Orís
Comarca:
Osona
Descripció:

Edifici format per dos cossos perpendiculars, el més llarg de dues plantes i el més curt, on hi ha l'obrador i les estructures del molí, de tres. La teulada és de teula aràbiga a dos vessants, les parets són de pedra vista unida amb morter de calç i la majoria d'obertures són d'arc rebaixat i de rajol vist.

Observacions:
L'edifici es troba actualment en obres de restauració. La recent construcció de la nova C-17, amb el pont i un talús a tocar del molí, l'ha separat físicament del mas i desmereix l'entorn.

Dades històriques:
Els Espona apareixen plenament documentats al segle XV, quan una pubilla del mas Saderra d'Orís va aportar el patrimoni d'aquest mas a la família. Des de llavors el mas s'ha conegut com l'Espona de Saderra i va arribar a ser la propietat rural més important de la contrada, amb els seus propietaris elevats a la categoria de ciutadans honrats de Barcelona. L'edifici actual del molí, situat molt a prop de la casa, data, pels seus elements, del segle XIX, tot i que té uns orígens més antics.

Accés:
Des de la ctra. C-17, trencall de l'Espona, al km 78,800. Cal passar per sota del pont de la carretera. El molí és a tocar.

Usos : actual:
Habitatge particular.

Usos : Inicial:
Molí fariner.

Estat de conservació : edifici : coberta:
Bo

Estat de conservació : edifici : estructura:
Bo

Estat de conservació : entorn immediat:
Molt bo

Estat de conservació : entorn proper:
Bo

Protecció existent:
Cap

Protecció fisica existent:
Edifici tancat.

Protecció fisica proposada:
Acabar les obres de rehabilitació i manteniment.

Cartografia:
ICC. Borgonyà 294-3-5. E.1:5000