Interès:
Interès per defecte
Tipus:
Fàbriques
Municipi:
Sant Julià del Llor i Bonmatí
Comarca:
La Selva
Descripció:

De les antigues naus de les fàbriques, avui ocupades per empreses diverses, i alguna en desús, en resta quasi tota l'estructura. Les naus són allargassades, amb tres crugies i planta basilical, amb grans finestrals rectangulars. Destaca també la xemeneia de l'antiga paperera Torras, de maó vist, construïda el 1921.

Observacions:
Algunes de les construccions estan en un lamentable estat d'abandó i requereixen una rehabilitació urgent. La resta, seus de diverses empreses, estan en bon estat.

Dades històriques:
La colònia Bonmatí va ser la darrera de les colònies edificades al Ter (1896) i també la que se situa més avall en el curs del riu (excepte la Torras de Flaçà, molt més moderna). Era una colònia atípica pel fet que comprenia les tres fàbriques, cadascuna amb el seu salt d'aigua i un altre salt per a la central hidroelèctrica del molí del Llor. En un principi, dues fàbriques eren tèxtils i l'altra paperera. El propietari de la colònia no explotava directament les naus industrials, els habitatges i les altres infraestructures, sinó que ho arrendava a diferents empresaris. El 1897 començava la construcció de la primera nau de la colònia Bonmatí i del primer carrer. El 1898 funciona la primera fàbrica, on s'instal·la la raó social Joaquim Estrany i Fills i després ho farà la fàbrica de paper Salvador Torres Domènech. El 1900 el Sr. Bonmatí aixeca la segona de les tres fàbriques de la colònia, on s'instal·la la fàbrica de filats Hermanos Casacuberta, i el 1901 la raó social H. Vicente Casacuberta signa un contracte d'arrendament de la segona nau. Hi instal·la una filatura de cotó. El 1903 estan acabats tots els edificis industrials de la colònia. L'industrial paperer Salvador Torras Domènech lloga la segona nau de la colònia Bonmatí. El 1912 la fàbrica cotonera Joaquim Estrany i Fills, que havia traspassat l'utillatge a H. de Berenguer i Sala, és contractada pel propietari de l'altra nau, H. de Vicente Casacuberta. El 1928 s'instal·la prop del molí del Llor la Indústria Germans Padrosa, que fa caixoneria per a embalatge. El 1931 H. de Vicente Casacuberta renova a Josep M. Bonmatí el contracte d'arrendament de dues naus i dos salts d'aigua. El 1940 la indústria tèxtil Armengol compra la central de Bonmatí, el mateix any que la família Bonmatí ven la colònia i el canal a l'empresa Mata i Pons. El 1945 H. de Vicente Casacuberta traspassa l'activitat a l'industrial Antonio Armengol. La paperera Torras Domènech es trasllada a Flaçà.

Cronologia:
1897

Accés:
Fàcil. Al nucli urbà de Bonmatí.

Propietat : nom:
Diversos

Usos : actual:
Diversos (industrials o en desús).

Usos : Inicial:
Dues fàbriques tèxtils i una paperera.

Estat de conservació : edifici : coberta:
Divers

Estat de conservació : edifici : estructura:
Divers

Estat de conservació : edifici : humitats:
Divers

Estat de conservació : entorn immediat:
Divers

Estat de conservació : entorn proper:
Bo

Protecció existent:
Cap

Protecció proposada:
Catàleg municipal

Protecció fisica existent:
Naus tancades.

Protecció fisica proposada:
Rehabilitació de les naus que ho requereixin. Neteja de lentorn immediat.

Cartografia:
ICC. Bonmatí. 333-5-2, E 1:5000

Oral : nom:
Benet Valentí i Guitart (+ 2005)

Oral : adreça:
C/ E. Casacuberta, 6. 17164 Bonmatí

Oral : Telèfon:
972 42 11 20