Interès:
Interès per defecte
Tipus:
Pont
Municipi:
La Cellera de Ter
Comarca:
La Selva
Descripció:

Quan funcionava el carrilet era un pont metàl·lic de tres trams i constituïa l'obra més important de tot el traçat. L'any 1990 va ser reconvertit en el nou pont del Ter a la carretera d'Olot, per la qual cosa es va substituir la vella estructura metàl·lica per una gran biga de formigó pretesat i barana metàl·lica. Es van respectar, però, els antics estreps i pilars, de pedra i morter. El paviment és asfàltic i permet el pas còmode de vehicles en les dues direccions.

Dades històriques:
1883: l'Estat concedeix a Domènec Puig Oriol el permís per a la construcció del ferrocarril: Compañía Española de Ferrocarriles Económicos, línia fèrria Girona-Olot, 55 km. Ample de via: 1.000 mm. El 1893 comença la construcció. El 13 de novembre de 1895 s'inaugura el tram Amer-Salt. El 1911 s'inaugura tot el traçat Olot-Girona. El 1936 la companyia és col·lectivitzada. El 1939 les tropes del comandant Líster destrueixen els ponts. El 1940, els aiguats del Ter destrueixen els ponts. El 15 de juliol de 1969 es fa l'últim viatge del tren. El 1990 hi passa el nou traçat de la carretera d'Olot.

Cronologia:
1893/95-1990

Accés:
Fàcil. Hi passa la carretera C-63, de Lloret de Mar a Olot.

Propietat : nom:
Generalitat de Catalunya. Direcció General de Carreteres

Propietat : adreça:
Gran Via de Jaume I, 28. 17001 Girona

Propietat : telèfon:
972 20 12 00

Usos : actual:
Pas de la carretera C-63

Usos : Inicial:
Pas del carrilet Girona-Olot

Estat de conservació : edifici : estructura:
Molt bo

Estat de conservació : edifici : humitats:
Molt bo

Estat de conservació : entorn immediat:
Bo

Estat de conservació : entorn proper:
Molt bo

Protecció existent:
Cap

Protecció proposada:
Cap

Protecció fisica existent:
Manteniment

Protecció fisica proposada:
Cap

Cartografia:
ICC. Lloret Salvatge 333-3-1, E 1:5000

Oral : nom:
Miquel Torns

Oral : Telèfon:
972 42 18 70