Interès:
Interès per defecte
Tipus:
Palanca
Municipi:
La Cellera de Ter
Comarca:
La Selva
Descripció:

Palanca de 80 metres de llarg per 2 d'ample sostinguda amb dos estreps de pedra i morter a ambdues ribes i dos pilars, també de carreus de pedra units amb morter, de secció transversal ovalada. La barana està feta amb una corda sostinguda en dos coronaments realçats de ciment als estreps i, sobretot, als pilars, on guanyen una altura de més de 4 metres. Entre la barana i l'estructura del pas, feta amb dues biguetes de formigó a banda i banda, hi ha barrots verticals de ferro. El pas és de travesses de fusta, actualment en molt mal estat. A l'altura de la primera pilastra venint de la carretera hi ha una porta de ferro que barra el pas.

Observacions:
L'entorn és molt bo, però la palanca es troba en molt mal estat, especialment les travesses del pas, que estan podrides. L'estat d'abandó de la palanca és avançat, tot i que l'estructura dels estreps i dels pilars està en bon estat.

Dades històriques:
Anterior a la construcció de la central de Susqueda, però posterior a l'embassament del Pasteral.

Cronologia:
Segle XX

Accés:
Regular. És a tocar de la carretera el Pasteral-Susqueda, a 1 km del Pasteral, però en un marge embardissat.

Usos : actual:
Cap. Abandonada.

Usos : Inicial:
Comunicar el mas Blanc i el molí de Pissarra amb l'altra banda del riu, un cop construït el pantà del Pasteral.

Estat de conservació : edifici : estructura:
Dolent

Estat de conservació : edifici : humitats:
Dolent

Estat de conservació : entorn immediat:
Molt bo

Estat de conservació : entorn proper:
Molt bo

Protecció existent:
Cap

Protecció proposada:
Catàleg municipal

Protecció fisica existent:
Cap

Protecció fisica proposada:
Condicionament del pas i de la barana.

Cartografia:
ICC. Lloret Salvatge 333-3-1, E 1:5000