Interès:
Interès per defecte
Tipus:
Palanca
Municipi:
Camprodon
Comarca:
Ripollès
Descripció:

El terra de la palanca són llates de fusta i, per sota, dos tirants d'acer que van de banda a banda; el passamà de les baranes és cable metàl·lic. A cada estrep està subjectada amb dos tirants d'acer que estan collats a una base de formigó armat. La palanca té una llargada de 20 m, una altura sobre el curs del riu de 3 m i una amplada d'1,5 m. La palanca no té voreres, sistema d'il·luminació ni cap pilar central que la sustenti sobre el riu.

Observacions:
Riu amunt trobem la resclosa Matabosch, a la qual s'accedeix per un camí que voreja el canal. Per la banda dreta hi ha tots els elements que integren la colònia Estabanell, mentre que per l'esquerra passa la pista que duu a Oix i Beget, i es pot agafar tant al pont de la Rovira com al pont de les Rocasses. Tot i que la seva aparença sigui d'una palanca fràgil, la fan servir els habitants a la Casanova per accedir a la colònia. Hi ha un senyal que prohibeix, per qüestions de seguretat, el pas motoritzat per la palanca. L'entorn està deixat i molt brut de brossa i deixalles inorgàniques.

Dades històriques:
Els residents al mas la Casanova, abans de la construcció de la palanca, accedien a la colònia per mitjà d'un pont que es va endur una riuada. D'aquest, aigües avall encara se'n veuen els estreps.

Cronologia:
Anys seixanta del s. XX

Accés:
Fàcil. Darrere la colònia Estabanell

Propietat : nom:
Mas la Casanova

Usos : actual:
Accedir al mas la Casanova

Usos : Inicial:
Íd.

Estat de conservació : edifici : coberta:
Bo

Estat de conservació : edifici : estructura:
Dolent

Estat de conservació : entorn immediat:
Bo

Estat de conservació : entorn proper:
Dolent

Protecció existent:
Cap

Protecció fisica existent:
Cap

Protecció fisica proposada:
Millora general.

Cartografia:
ICC. Camprodon 256-6-2. E 1:5000